Economia circulară

Economia circulară este un model economic sustenabil, care se dezvoltă în limitele planetei noastre și care transformă actualul nostru sistem economic liniar într-unul circular și regenerativ.

Dați un exemplu și contribuiți la o schimbare de sistem pregătită pentru viitor,

care nu numai că rezolvă problemele ecologice, ci și îmbunătățește performanța afacerii dumneavoastră și reduce cheltuielile.

Ce este economia circulară?

Economia circulară este un model economic care există în opoziție cu economia liniară, în care prelucrarea materialelor și fabricarea produselor au ca rezultat predominant o rată ridicată de eliminare a deșeurilor. Într-o economie circulară, deșeurile și diferitele tipuri de poluare sunt evitate pe cât posibil prin menținerea produselor și materialelor în uz la o valoare economică ridicată. Recuperarea materialelor la sfârșitul duratei de viață a unui produs reduce cererea de materiale virgine. În plus, proiectarea ecologică a produselor este fundamentală.

De ce este importantă economia circulară pentru companii?

Un model de afaceri circular nu este un pas în plus, dar va fi esențial pentru companii în viitor. Economia circulară este unul dintre principalii piloni ai „Green Deal” european și joacă un rol esențial în procesul de decarbonizare și atingerea neutralității climatice până în 2050 și în combaterea poluării. Noul plan de acțiune privind economia circulară pune accentul pe întregul ciclu de viață al produselor și descrie cerințe specifice și modificări de reglementare care afectează o gamă largă de sectoare, cum ar fi electronice și TIC, baterii și vehicule, ambalaje, materiale plastice, textile, construcții și clădiri și produse alimentare.

La sfârșitul ciclului de viață al produselor din cadrul acestor industrii, ne confruntăm cu o mulțime de probleme de mediu, cum ar fi deșeurile electronice, poluarea cu plastic, eliminarea materialelor periculoase sau scurgerile de metale grele. Companiilor li se cere acum să integreze aspectele economiei circulare în strategiile lor de afaceri și de sustenabilitate, să se pregătească pentru cerințele de reglementare și să definească măsuri și foi de parcurs circulare. Cu toate acestea, ceea ce poate părea o pură necesitate, conceptele de afaceri circulare presupunbeneficii economice și corporative, contribuind în același timp la regenerarea sistemelor naturale.

Beneficii prin soluții de economie circulară

businesses profit from the Circular economy in three ways
economic business benefits of the Circular Economy

Economia circulară este benefică la nivel economic, de mediu și social:

Economic:

Mediu:

Social:

Dezvoltarea strategiilor de afaceri în domeniul economiei circulare

denkstatt se bazează pe o experiență pe termen lung în dezvoltarea de strategii, transferul de cunoștințe, evaluări și analize care vor ajuta companiile să își găsească locul în economia circulară. Vă sprijinim în conceperea și implementarea unei strategii de Economie Circulară. Împreună definim o foaie de parcurs în concordanță cu obiectivele dvs. de afaceri pe termen lung și cu strategiile existente, stabilind obiective și responsabilități clare.

În plus, cu următoarele servicii, ne concentrăm asupra unor aspecte specifice ale călătoriei dvs. de transformare:

Sesiuni de lucru privind economia circulară

Identificați oportunitățile, dobândiți cunoștințe despre acest concept în cadrul diviziilor și construiți un prim sentiment al locului pe care îl ocupați în economia circulară.

Cursuri de formare privind circularitatea

Introduceți conceptul într-un atelier de 1 zi în afacerea dvs. pentru a crea o înțelegere comună, a crește gradul de conștientizare și a vă pregăti pentru legislația viitoare
Introduceți conceptul în cadrul afacerii dumneavoastră pentru a crea o înțelegere comună și pentru a crește gradul de conștientizare.

Analiza cost-beneficiu

Luați decizii bazate pe fapte, verificând fezabilitatea ideilor dumneavoastră circulare din punct de vedere al costurilor și beneficiilor economice și de mediu.

Analiza fluxului de materiale

Recunoașteți punctele dificile din fluxurile de materiale și optimizați utilizarea resurselor cu ajutorul unor rezultate clare pentru probleme complexe.

Evaluarea impactului legislativ

Garanția de a lua deciziile corecte prin evaluarea implicațiilor pe care le au asupra afacerii și produselor dumneavoastră evoluțiile legislative.

Proiectare ecologică

Creșteți gradul de ecologizare a produselor sau serviciilor dumneavoastră pe parcursul întregului ciclu de viață al acestora prin aplicarea ecoproiectării.

Ambalaje circulare

Stabiliți linii directoare, alegeți materialul potrivit și asociați-vă cu părțile interesate cheie pentru a crește circularitatea ambalajelor dumneavoastră.

Gestionarea deșeurilor

Reduceți deșeurile, optimizați costurile și obțineți acceptul angajaților în ceea ce privește beneficiile pentru mediu cu ajutorul trainingurilor și atelierelor noastre.

Vă sprijinim

în conceperea și implementarea unei strategii de Economie Circulară.

FAQ

Întrebări frecvente privind economia circulară

Economia circulară este un concept al unui sistem economic durabil care își datorează creșterea gradului de conștientizare a publicului Fundației Ellen MacArthur și altor organizații. Aceasta urmează principii precum evitarea deșeurilor și a poluării, menținerea produselor și materialelor în uz la o valoare economică ridicată cât mai mult timp posibil și regenerarea sistemelor naturale.

În general, modelele de afaceri și procesele care maximizează valoarea resurselor și cresc longevitatea produselor urmează principiile economiei circulare. Acestea pot include eficiența resurselor, proiectarea durabilă a produselor, lanțurile de aprovizionare în buclă închisă, un concept de management al deșeurilor bine conceput sau o Evaluare a Ciclului de Viață.

În timp ce reciclarea este cu siguranță o parte a economiei circulare, conceptul de economie circulară acoperă mult mai mult. Prin inovarea modelelor de afaceri, acesta vizează o schimbare de sistem în care economia noastră liniară este transformată într-un sistem economic circular și sustenabil. Abordarea reutilizării, reparării și reciclării joacă, cu siguranță, un rol crucial în economia circulară.

O analiză a fluxului de materiale – pe scurt, AMF – captează, cuantifică și prezintă interacțiunea fluxurilor de materiale și modificările acestora prin intermediul proceselor. Aceasta oferă rezultate clare pentru probleme complexe la nivel de țară, regiune, grup sau companie și vă poate ajuta să optimizați utilizarea resurselor sau să luați măsuri sustenabile în gestionarea deșeurilor. Sub forma unui inventar al ciclului de viață, o AMF este punctul de plecare pentru o evaluare a ciclului de viață, pentru determinarea PCF sau pentru crearea unei EPD pentru produsul dumneavoastră.

Pentru a optimiza gestionarea deșeurilor unei companii, trebuie mai întâi să se evalueze soluțiile existente și modul în care acestea sunt gestionate în practică. Ulterior, se poate dezvolta o soluție mai adecvată, luând în considerare optimizarea costurilor, acceptarea de către angajați sau rezidenți și beneficiile pentru mediu. În plus, este important să se privească imaginea de ansamblu a soluțiilor locale. Serviciile noastre de consultanță în managementul deșeurilor vă ajută să găsiți soluția potrivită pentru compania dumneavoastră.

Provocările apar în diferite domenii:

Reglementare politică:

  • Este necesar un cadru pentru mai multă claritate, armonizare și promovare a economiei circulare.
  • Lipsa de colaborare între actorii economiei circulare (companii, instituții academice, ONG-uri etc.), care ar putea fi încurajată prin reglementări.
  • Autoritățile de reglementare trebuie să adopte o perspectivă holistică care să permită transformarea sistemului economic, în loc să se concentreze doar pe măsuri la sfârșitul ciclului de viață, cum ar fi gestionarea adecvată a deșeurilor.

Conștientizare și comportament:

  • Comportamentul consumatorilor și deciziile privind stilul de viață sunt predominant modelate de gândirea liniară. Este necesară o schimbare de comportament și de preferințe.
  • În multe cazuri, oportunitățile și riscurile legate de economia circulară nu sunt luate în considerare în strategiile sau deciziile corporative, deoarece subiectul nu este cunoscut.

Tehnologie și expertiză:

  • Expertiza internă privind economia circulară este adesea slabă, iar beneficiile măsurilor circulare sunt subestimate.
  • Sunt necesare investiții în dezvoltarea tehnologiei, în cercetare și în colectarea de date.
  • Educația privind economia circulară, precum și cooperarea și schimbul de experiență trebuie să fie îmbunătățite.

Contactaţi-ne

Completați formularul de mai jos și echipa noastră va fi încântată să vă ajute.

Vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră! Vă vom contacta în curând.