Managementul ESG și al sustenabilității

Managementul ESG și al sustenabilității este un management de afaceri orientat spre viitor. Gestionați impactul companiei dvs. în ceea ce privește factorii de mediu, sociali și de guvernanță cu o strategie personalizată care se potrivește nevoilor dumneavoastră.

Treceți la următorul nivel al performanței de sustenabilitate

De la îmbunătățirea performanțelor ESG la o strategie de sustenabilitate cu impact asupra afacerii dumneavoastră – știm cum să vă ajutăm să ajungeți acolo.

Care este diferența dintre managementul ESG și managementul durabilității sustenabilităţii?

Atât ESG cât și Managementul sustenabilității au legătură cu sustenabilitatea corporativă. Acestea sunt adesea utilizate în mod interschimbabil. Același lucru este valabil și pentru termenul de responsabilitate socială corporativă (CSR), care a trecut recent oarecum în plan secund. Cu toate acestea, există câteva diferențe pe care trebuie să le cunoașteți.

Mediu, social și guvernanță - Cei 3 piloni ai ESG

ESG înseamnă guvernanță socială și de mediu. Cei trei piloni ai ESG arată cât de sustenabilă este activitatea unei companii în aceste trei dimensiuni.

Mediu:

Este vorba despre gestionarea sustenabilă a resurselor naturale și despre conservarea ecosistemului. Acest pilon acoperă măsurile de decarbonizare, precum și întrebările privind consumul de energie și apă sau activitățile de susținere a biodiversității sau de îmbunătățire a circularității proceselor dvs. de afaceri.

Social:

Scopul este de a aduce contribuții valoroase din punct de vedere social pentru oamenii care operează de-a lungul lanțului dumneavoastră valoric. Pe lângă abordarea nevoilor angajaților săi, companiilor li se cere, de asemenea, să se implice cu furnizorii, comunitățile și părțile interesate.

Guvernare

Conducerea, structurile și procesele interne sunt importante pentru o afacere ecologică, având în vedere o politică anticorupție și o cultură etică a afacerilor. La urma urmei, acum depinde și de modul în care este gestionată o organizație.

Sustenabilitate și ESG: sunt oare la fel?

Deși există tendința de a folosi în mod interschimbabil ESG și managementul sutenabilităţii, există diferențe de perspectivă. ESG se concentrează mai mult pe riscurile financiare și pe oportunitățile de rentabilitate în ceea ce privește investițiile sustenabile. Un rating ESG oferă informații privind performanța în materie de sustenabilitate și riscurile potențiale ale afacerii dumneavoastră. Îmbunătățirea scorurilor ESG este ceea ce urmăresc multe companii. Pe măsură ce investițiile ESG joacă un rol din ce în ce mai important, un scor ESG bun duce la mai multe oportunități pe piața de capital. Managementul sustenabilității cuprinde activități și strategii de gestionare activă a impactului unei companii. Analiza materialităţii și implicarea părților interesate sunt abordări comune ale gestionării sustenabilității, la fel ca și gestionarea datelor, stabilirea indicatorilor și raportarea sustenabilității.

De ce ar trebui companiile să adopte ESG

Raportarea ESG este importantă pentru investitori, dar și pentru clienți, angajați, societate și pentru deciziile strategice în general. Prin urmare, este important să înțelegem criteriile ESG. Mai mult decât atât: Cu o strategie ESG, nu vă lăsați scorul la voia întâmplării!

Împărtășiți-ne provocările sau obiectivele actuale ale afacerii dumneavoastră – de restul ne ocupăm noi!

Servicii de gestionare a ESG și a sustenabilității

Vă sprijinim în dezvoltarea afacerii dumneavoastră, luând în considerare șansele și riscurile suplimentare din partea mediului și a societății.

Dezvoltarea abilității de a face acest lucru necesită să știți:

Fiind conștienți de aceste elemente, puteți dezvolta noi strategii de afaceri și vă puteți pregăti compania pentru economia viitorului. Serviciile noastre de consultanță vă pot ajuta să vă transformați în mod sustenabil compania.

Strategia de sustenabilitate

Adaptați-vă compania la schimbările de reglementare, sociale, de mediu și de piață.
Crearea de strategii de sustenabilitate și planuri de acțiune este unul dintre serviciile noastre de bază. Sprijinim compania dumneavoastră în dezvoltarea de programe de sustenabilitate personalizate și inițiative aferente. Pentru aceasta, ne bazăm pe instrumentele noastre de gestionare bine stabilite în domeniul sustenabilității și al raportării ESG, precum și pe o înțelegere bogată și holistică a standardelor recunoscute la nivel internațional. Luăm în considerare tendințele pieței și dezvoltăm viziunea dumneavoastră asupra organizației în viitor.
Mai multe informații

Managementul riscurilor și al oportunităților

Pentru că ceea ce se știe astăzi ar putea fi diferit în viitor.
Acoperim întreg spectrul de-a lungul ciclului - de la identificarea, analiza și evaluarea până la monitorizarea și răspunsul la riscurile și oportunitățile reale și potențiale legate de sustenabilitate. Cu instrumentele și experiența noastră, vă sfătuim cu privire la provocările emergente și vă ajutăm să răspundeți. Luăm în considerare riscurile de piață, pierderile și daunele aduse activelor din cauza schimbărilor climatice și a schimbărilor societăţii. Riscurile directe și indirecte de-a lungul lanțului valoric, precum și pentru anumite sectoare de activitate sunt, de asemenea, incluse în activitatea noastră. Activitățile noastre de gestionare a riscurilor vă oferă perspective sustenabile pentru provocările viitoare.

Contabilitatea sustenabilității

Monetizați impactul capitalului natural și social al afacerii dvs.
Contabilitatea sustenabilității arată adevăratul impact al afacerii dvs. asupra mediului și a societății prin monetizarea capitalului natural și social. Aceasta oferă rezultate tangibile, care servesc drept bază clară pentru raportarea ESG. De asemenea, vă ajutăm să vă dați seama cum contribuie activitățile dvs. de afaceri la sustenabilitate și cum investiția în natură și oameni poate chiar să vă sprijine obiectivele de afaceri.
Mai multe informații

Gestionarea biodiversității

Abordați gestionarea biodiversității în mod inteligent
Se așteaptă ca biodiversitatea să fie următorul subiect important după schimbările climatice. Prin urmare, a ajuns în lumea afacerilor și a devenit o cerință de raportare, după cum arată CSRD sau taxonomia UE. Experții denkstatt oferă o varietate de servicii pentru a vă ajuta să implementaţi managementul biodiversității ca parte a strategiei de sustenabilitate. Atelierele de lucru pe tema biodiversității și evaluările de referință, precum și lucrul la strategii complexe și planuri de acțiune sunt doar câteva dintre portofoliile noastre de servicii.
Mai multe informații

Analiza materialității

Aflați factorii cheie cei mai relevanți pentru compania dumneavoastră pentru a viza direct problemele
O analiză a pragului de semnificație permite companiilor să identifice potențialele probleme de sustenabilitate care sunt relevante pentru activitatea lor și pentru lanțul de valori al acestora. Un subiect poate fi important din perspectiva impactului asupra sustenabilității, din perspectivă financiară sau din perspectiva părților interesate. În total, aceste contribuții determină cele mai "importante aspecte materiale" ale organizației, care devin apoi elemente-cheie ale raportării și gestionării sustenabilității.
Mai multe informații

Evaluări ESG

Deveniți mai atractivi pentru investitori prin alegerea unui furnizor de rating ESG
Atunci când se evaluează riscurile pe care le implică investițiile, trebuie să se ia în considerare nu numai performanța financiară, ci și cea de sustenabilitate a unei companii. Furnizorii de rating ESG măsoară modul în care o companie își gestionează provocările de mediu, sociale și de guvernanță. Fie că este vorba de ISS, CDP, Ecovadis sau MSCI – toate au propriile criterii, clasificare pe ramuri și roces de rating. Noi, cei de la denkstatt, vă ajutăm să găsiți furnizorul de rating ESG potrivit pentru publicul dumneavoastră, să răspundeți rocess t la chestionare și să organizați cercetarea internă a documentelor de evidență, astfel încât să dispuneți de un rocess sigur și solid pentru viitoarele dumneavoastră rapoarte ESG.

Managementul părților interesate și comunicarea în materie de ESG

Intrați în contact și înțelegeți perspectiva părților interesate
Realizarea unui dialog sau a unui sondaj cu părțile interesate înseamnă implicarea părților interesate interne și externe pentru a le cunoaște opinia cu privire la diferite subiecte legate de sustenabilitate relevante pentru activitatea dumneavoastră. Angajarea în dialog cu părțile interesate cheie poate fi foarte benefică pentru o companie, deoarece câștigă susținători importanți. În plus, rezultatele dialogului cu părțile interesate reprezintă un adaos important atunci când analizați subiectele de sustenabilitate ale afacerii dumneavoastră. Experții noștri pot furniza și pot participa la sondaje online, interviuri, grupuri de discuții, discuții la mese rotunde și scenarii în diferite termene și în multe alte formate online sau în persoană.

Gestionarea indicatorilor și a datelor

Obțineți un set complet de indicatori cantitativi pentru a stabili un management strategic al sustenabilității
Pentru a crea un sistem de raportare și un bun management al sustenabilității, este necesar un set cuprinzător de indicatori cantitativi. Aceștia conferă sustenabilității un sens tangibil, ajută organizația dumneavoastră să stabilească obiective solide și să urmărească performanța în vederea atingerii acestora. Cu sprijinul nostru, puteți stabili procesul potrivit pentru a vă gestiona datele, identifica indicatorii potriviți și selecta o soluție de gestionare a datelor sau o soluție software potrivită pentru viitorul companiei dumneavoastră.

Sunteți gata să vă alăturați?

Noi, cei de la denkstatt, sprijinim diverse organizații în a face operațiunile lor mai sustenabile și în a asigura valori pe termen lung.

Beneficiile dumneavoastră

Să corespundă așteptărilor din ce în ce mai mari ale clienților și ale părților interesate pentru o strategie de sustenabilitate profesională, orientată pe termen lung și în continuă îmbunătățire, cu o abordare sigură de sine. Obiectivele, planurile de acțiune și indicatorii măsurabili dezvoltați într-un cadru de sustenabilitate vă ajută să realizați:

 • Stabilirea unui management solid și de ultimă generație al sustenabilității
 • Rapoarte de sustenabilitate în conformitate cu standardele internaționale (GRI, CSRD etc.) și îmbunătățirea comunicării cu părțile interesate.
 • Satisfacerea așteptărilor părților interesate, inclusiv ale clienților
 • Urmăriți în mod activ respectarea legislației.
 • Gestionarea robustă a riscurilor ESG.
 • Semnale pozitive pentru investitori prin îmbunătățirea ratingurilor ESG.
 • Creșteți accesul dumneavoastră la capitalul de credit.
 • Creșterea satisfacției și a imaginii clienților
 • O valoare sporită a brandului și a imaginii de angajator

FAQ

Întrebări frecvente privind managementul ESG și al sustenabilității

Scorul ESG este o evaluare a performanței unei companii. Aceasta se aplică celor trei domenii: mediu, social și guvernanță. Scorul ESG este o sursă importantă de informații pentru investitori și alte părți interesate de o companie. Prin urmare, acesta este strâns legat de finanțarea sustenabilă. Majoritatea ratingurilor ESG oferă un interval de la 0-100 – cu cât scorul ESG este mai mare, cu atât mai bun este rezultatul ratingului ESG.

Raportarea ESG reprezintă publicarea impactului unei companii asupra mediului, social și de guvernanță (ESG). Fondurile ESG sunt portofolii de acțiuni sau obligațiuni care iau în considerare factorii de mediu, sociali și de guvernanță.

O analiză a materialităţii este o condiție prealabilă pentru raportarea ESG în conformitate cu standardele de raportare recunoscute (CSRD, GRI etc.). În plus, este un instrument solid pentru a prioritiza subiectele de sustenabilitate într-o manieră analitică, care poate fi apoi justificată atât pe plan intern, cât și extern. Combinată cu alte analize, o analiză ESG poate servi drept bază pentru elaborarea unei strategii de sustenabilitate. Prin urmare, analiza ESG ia în considerare subiecte relevante în ceea ce privește impactul asupra sustenabilității (impactul organizației asupra societății și mediului), impactul asupra afacerii (riscurile și șansele legate de sustenabilitate pentru organizație), precum și contribuțiile din perspectiva părților interesate interne și externe.

Evaluarea ESG nu trebuie privită ca un exercițiu unic. Realizând-o în mod regulat, este posibil să se facă comparații și să se recunoască tendințele în schimbare. Prin urmare, evaluarea ESG ar trebui să fie privită ca un proces continuu, cu actualizări și revizuiri permanente.

Pe baza raportului privind riscurile globale 2022, cele mai grave riscuri la nivel mondial pe o perioadă de 10 ani sunt legate de provocările de mediu (eșecul acțiunilor climatice, fenomene meteorologice extreme și pierderea biodiversității), precum și de provocările societale sociale (erodarea coeziunii sociale, crize ale mijloacelor de trai). Riscurile economice, cum ar fi criza datoriilor, se situează doar pe locul 9.

Este posibil să nu se găsească un răspuns general la această întrebare, deoarece mulți factori, cum ar fi dimensiunea companiei, modelul de afaceri, organizarea și cultura corporativă, joacă un rol important. În orice caz, gestionarea sustenabilității este importantă să se considere ca fiind o problemă transversală care afectează întreaga companie, fiind necesar un contact direct cu factorii de decizie și cu managementul. Suntem bucuroși să vă oferim consultanță cu privire la astfel de decizii și să stabilim un management eficient al sustenabilității în cadrul companiei.

Un management eficient al sustenabilității necesită colectarea de date cantitative pentru a avea o bază solidă pentru luarea deciziilor și pentru a putea măsura progresul înregistrat. În cazul în care nu există sisteme existente de colectare a datelor privind sustenabilitatea, vă vom ajuta cu plăcere să le înființați și să găsiți o soluție software adecvată.

Există întrebări frecvente pe care companiile le pot avea atunci când vine vorba de sustenabilitate și ESG. Lucrăm împreună cu dumneavoastră pentru a contribui în mod pozitiv la comunitățile locale, precum și de-a lungul lanțului dumneavoastră valoric și pentru a acționa la unison cu mediul natural, răspunzând suficient la întrebări precum:

 • Valoare: Cum creăm valoare și pentru cine?
 • Impact: Care sunt principalele efecte ale activităților noastre de afaceri asupra oamenilor și planetei? Cu ce oportunități și riscuri ne confruntăm?
 • Contribuție: Cum contribuie afacerea noastră la transformarea durabilă sustenabilă a piețelor locale și globale?
 • Strategie: Cum trebuie reformată strategia noastră de afaceri pentru a se adapta la nevoile actuale și viitoare și pentru a demonstra contribuția noastră la un viitor sustenabil?
 • Analiză: Cât de bună este performanța în materie de sustenabilitate a concurenților noștri și a companiilor fruntaşe? Cum ne putem poziționa?

Contactaţi-ne

Completați formularul de mai jos și echipa noastră va fi încântată să vă ajute.

Vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră! Vă vom contacta în curând.