Evaluarea sustenabilității

denkstatt este specializată în evaluări de mediu pentru atât pentru companii, cât și pentru produse și servicii specifice. Fie că doriți să identificați oportunități pentru o producție mai sustenabilă sau să comunicați performanțele dumneavoastră părților interesate – evaluarea sustenabilității este o condiție necesară pentru managementul ESG.

Obțineți o imagine clară a status quo-ului dvs.

Identificaţi situația de referință pentru a obține măsuri fezabile de sustenabilitate

Ce este o evaluare a sustenabilității?

Analiza sustenabilității estimează performanța de mediu, socială și economică a unei companii, a unui produs sau serviciu și evaluează impactul acestuia asupra naturii, societății și economiei. În acest caz, cei trei piloni, evaluarea ciclului de viață de mediu (LCA), evaluarea ciclului de viață social (SLCA) și calcularea costurilor ciclului de viață (LCC) ar fi combinați. Ce metodă să alegeți sau dacă un set combinat de metode are sens pentru evaluarea impactului dumneavoastră depinde de subiect, de definirea obiectivului și a domeniului de aplicare și de limitele sistemului.

De ce să vă evaluați impactul asupra mediului?

Rezultatele evaluării impactului servesc drept bază pentru îmbunătățirea performanțelor ESG (mediu, social și guvernanță). Prin identificarea punctelor critice din ciclul de viață al produsului sau din operațiunile comerciale, puteți defini măsuri pentru, de exemplu, optimizarea proceselor, reducerea emisiilor sau proiectarea ecologică și, prin urmare, vă puteți îndrepta către practici comerciale mai sustenabile. În plus, o evaluare a sustenabilității vă oferă informații importante pentru raportarea ESG și comunicarea către părțile interesate.

Cum poate beneficia afacerea dvs.

Serviciile noastre de evaluare a sustenabilității

Evaluarea ciclului de viață (LCA)

Determinați impactul produsului dumneavoastră asupra mediului, precum și oportunitățile de îmbunătățire.
O ACV identifică impactul total asupra mediului cauzat direct și indirect de un produs pe parcursul întregului său ciclu de viață, exprimându-l în categorii de impact, cum ar fi schimbările climatice, potențialul de eutrofizare sau toxicitatea umană. În acest sens, o ACV privește dincolo de amprenta de carbon și servește drept o analiză de impact mai holistică.
Mai multe informații

Amprenta de carbon corporativă

Aflați care sunt emisiile produse de operațiunile companiei dumneavoastră
CCF descrie cantitatea totală de gaze cu efect de seră produse direct și indirect prin operațiunile și activitățile unei companii. Acesta este instrumentul ideal pentru a detecta ineficiențele, a comunica eforturile de îmbunătățire, a stabili obiective și a optimiza performanța climatică a organizației dumneavoastră.
Mai multe informații

Analiza ciclului de viață al produselor:
PEF, PCF, EPD

Să vizeze produse sustenabile prin alte analize specifice în diferitele etape ale produsului.
Pe baza metodei de analiză a ciclului de viață, sunt disponibile analize mai specifice pentru ciclul de viață al unui produs:

- PCF (amprenta de carbon a produsului) evaluează doar impactul unui produs asupra schimbărilor climatice.

- Metodele EPD (declarația de mediu a produsului) și PEF (amprenta ecologică a produsului) sunt mai specifice în ceea ce privește orientările și urmează reguli suplimentare pentru a obține rezultate comparabile.

Amprenta de apă

Calculați cantitatea de apă utilizată în timpul procesului de fabricație și de aprovizionare a unui produs n.
Amprenta de apă a unui produs reprezintă volumul de apă dulce utilizat pentru a produce un produs pe parcursul întregului său lanț de aprovizionare. Aceasta indică volumele de consum de apă (evaporare sau încorporare în produs) în funcție de sursă și volumele poluate în funcție de tipul de poluare. Pentru a afla mai multe despre serviciile noastre legate de apă, aici puteți găsi.
Mai multe informații
Vă oferim sprijin în diferite etape ale proceselor dumneavoastră și găsim o strategie care se potrivește companiei dumneavoastră!

FAQ

Întrebări frecvente privind evaluările legate de sustenabilitate

O evaluare a sustenabilității servește ca o evaluare a performanței în materie de sustenabilitate a unei companii, a unui produs sau a unui serviciu. Aceasta analizează impactul de mediu, social și economic pe care o companie îl poate provoca în timpul tuturor operațiunilor sale comerciale. În cazul unui produs, se evaluează întregul ciclu de viață și impactul asupra mediului al diferitelor etape ale produsului. Spre deosebire de amprenta de carbon, nu sunt luate în considerare doar emisiile, ci și alți factori, cum ar fi toate tipurile de poluare, consumul de resurse sau deșeurile.

Există diferite metode de evaluare a performanței în materie de sustenabilitate. Alegerea metodei depinde de faptul că se evaluează o întreagă companie sau un produs, precum și de alți factori. Printre instrumente se numără, de exemplu, analiza ciclului de viață (LCA), amprenta de carbon, amprenta de apă, amprenta de mediu a produsului (PEF) sau declarația de mediu a produsului (EPD).

În comparație cu amprenta de carbon a produsului, ACV este o evaluare ecologică mai holistică, care ia în considerare o serie de efecte asupra mediului în diferitele etape ale produsului. Amprenta de carbon calculează emisiile unui produs și evaluează performanța acestuia doar în ceea ce privește schimbările climatice, în timp ce LCA ia în considerare numeroase efecte ecologice, cum ar fi acidificarea oceanelor, toxicitatea umană sau utilizarea terenurilor.

Contactaţi-ne

Completați formularul de mai jos și echipa noastră va fi încântată să vă ajute.

Vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră! Vă vom contacta în curând.