Soluții de management EHS

Managementul EHS reprezintă aspectele legate de mediu, sănătate și siguranță în cadrul companiilor. În vremuri de transformare, de crize multiple și de oportunități, managementul EHS vă ajută să vă consolidați managementul dumneavoastră în sustenabilitate.

Realizarea potențialului EHS înseamnă maximizarea performanței afacerii dumneavoastră

Managementul EHS înseamnă mai mult decât respectarea legislației și asigurarea sănătății și siguranței la locul de muncă. Este o componentă strategică pentru afacerea dumneavoastră.

De ce sunt importante procesele EHS

EHS are o importanță strategică pentru afacerea dumneavoastră. În domeniul managementului EHS, companiile pot evalua și face față provocărilor, precum și identifica și valorifica oportunitățile. EHS conduce la o înțelegere adecvată a proceselor dvs. și a impactului aferent asupra problemelor de mediu și de sustenabilitate.

Aspecte pentru îmbunătățirea sistematică a performanțelor de mediu

Cum poate afacerea dumneavoastră să beneficieze de managementul EHS

Un sistem de management al mediului sau al sănătății și siguranței reprezintă baza unei companii de succes. Prin intermediul serviciilor noastre de management EHS, vă ajutăm să:

  • Satisfaceți cerințele clienților și ale pieței
  • Asigurați conformitatea juridică în cadrul companiei dvs
  • Stabilirea unor procese și a unei baze solide pentru gestionarea sustenabilității
  • Obțineți indicatori EHS care trec de auditurile externe (de exemplu, CSRD)
  • Controlul proceselor de mediu și gestionarea datelor de mediu
  • Lucrați la brandurile dumneavoastră de angajator
  • Anticiparea solicitărilor din partea clienților și a altor părți interesate

Serviciile noastre de management EHS

Managementul EHS a fost unul dintre cele mai importante domenii de consultanță pentru mulți ani. Cu ajutorul consultanților noștri de mediu, sănătate și siguranță, veți obține o înțelegere mai profundă a impactului companiei dumneavoastră asupra mediului, precum și a impacturilor externe (de mediu) care ar putea afecta compania dumneavoastră.

Analizăm și optimizăm procesele și lucrăm împreună măsuri pentru îmbunătățirea performanței de mediu. În plus, oferim suport continuu pentru sistemul dumneavoastră de management. Abordarea noastră denkstatt include:

Punerea în aplicare a sistemelor de management

Gestionați și optimizați procesele prin implementarea unor structuri transparente și clare
Oferim suport pentru implementarea de sisteme de management pentru calitate, mediu, sănătate și siguranță și energie, bazate pe standardele internaționale ISO 9001, 14001, 45001 și 50001. Integrarea sistemelor de management urmează o abordare orientată spre obiective, practică și individuală. Experiența noastră de 30 de ani în diverse industrii și organizații din acest domeniu de servicii ne ajută să găsim cea mai bună soluție pentru dumneavoastră.
Mai multe informații

Conformitate juridică

Asigurați conformitatea juridică într-o lume în schimbare
Într-un mediu în care cerințele de reglementare se schimbă rapid, conformitatea juridică la nivel de companie devine din ce în ce mai dificilă. Cu toate acestea, conformitatea juridică este o necesitate pentru orice companie. Noi ajutăm compania dumneavoastră să își îndeplinească obligațiile, menținând în același timp resursele necesare la un nivel minim. În plus, oferim Monitorizare Reglementară, care, spre deosebire de registrul legal, oferă informații despre viitoarele reglementări, precum și diverse servicii de prevenire a greenwashing-ului.
Mai multe informații

Gestionarea indicatorilor și a datelor

Obțineți un set complet de indicatori cantitativi pentru a stabili un management strategic al sustenabilității
Pentru a crea un sistem de raportare și un bun management al sustenabilității, este necesar un set cuprinzător de indicatori cantitativi. Aceștia conferă sustenabilității un sens tangibil, ajută organizația dumneavoastră să stabilească obiective solide și să urmărească performanța în vederea atingerii acestora. Cu sprijinul nostru, puteți stabili procesul potrivit pentru a vă gestiona datele, identifica indicatorii potriviți și selecta o soluție de gestionare a datelor sau o soluție software potrivită pentru viitorul companiei dumneavoastră.

Audituri interne

Obțineți o perspectivă exterioară pentru conformitate și oportunități
Oferim audituri interne pentru ISO 14001/EMAS, 50001, 45001 și 9001. Dacă sunt puse în aplicare în mod corespunzător, auditurile sunt unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru identificarea îmbunătățirilor potențiale în diverse aspecte ale organizației dumneavoastră - de la subiecte legate de calitate și EHS până la afaceri juridice și riscuri. Feedback-ul extern vă ajută să dezvoltați soluții, să evidențiați opțiunile și să oferiți contribuții valoroase pentru realizarea proiectului. Cu o perspectivă exterioară, vă îmbunătățim sistemul pentru a îndeplini cerințele standardului relevant și pentru a răspunde corespunzător la schimbări, ceea ce reprezintă o sursă majoră de avantaj competitiv.

Gestionarea apei

Gestionați apa ca pe o resursă - cu o strategie foarte clară privind apa
Gestionarea apei merge mult mai departe de gestionarea clasică a apei. Utilizatorii de apă trebuie să meargă mult dincolo de gardurile lor și să colaboreze pentru a aborda provocările legate de apă la nivelul bazinelor hidrografice. Experții noștri oferă metode foarte clare de gestionare a apei și abordări directe pentru a evalua riscurile legate de apă.
Mai multe informații

Gestionarea subvențiilor

Realizați-vă proiectele prin utilizarea optimizată a instrumentelor de finanțare și a oportunităților de finanțare relevante pentru mediu.
Vă sprijinim în gestionarea sustenabilă a subvențiilor, de exemplu, pe calea neutralității emisiilor de gaze cu efect de seră. Prin intermediul analizelor personalizate privind subvențiile, vă reducem costurile și riscurile de afaceri. Prin experiența noastră, identificăm oportunități de finanțare pentru clienții noștri și oferim sprijin în depunerea și procesarea proiectelor de finanțare.
Procesele clare reprezintă fundamentul sustenabilității în cadrul companiei dumneavoastră.
Serviciile noastre de management EHS oferă substanța.

FAQ

Întrebări frecvente privind managementul EHS

Termenii EHS, HSE și SHE sunt consecvenți în ceea ce privește conținutul. Aceștia reprezintă același subiect și sunt adesea utilizați ca sinonime. Toți sunt abrevieri pentru termenii mediu, sănătate și siguranță, dar într-o ordine modificată (de exemplu, management HSE înseamnă sănătate, siguranță și mediu).

Managementul mediului, sănătății și siguranței sau managementul EHS este un termen comun în legile, reglementările și managementul calității unei companii. Acesta abordează sursele potențiale de pericole și riscuri și asigură siguranța la locul de muncă. Pe lângă politica de sănătate și siguranță în cadrul companiei, optimizarea proceselor și introducerea sistemelor de management joacă, de asemenea, un rol important. Astfel, managementul EHS cuprinde o gamă largă de activități pentru a fi în conformitate cu legislația, pentru a asigura siguranța și pentru a permite eficiența în companii. De asemenea, reprezintă baza pentru managementul sustenabilității unei companii, care se bazează, de exemplu, pe date. Prin urmare, serviciile noastre de management EHS includ, de asemenea, considerații privind indicatorii și gestionarea datelor.

Există diferite standarde de management EHS. Printre cele mai cunoscute se numără ISO9001 pentru sistemele de management al calității și ISO14001 pentru sistemele de management de mediu. ISO45001 este un standard mai nou pentru sistemele de management al sănătății și securității la locul de muncă, care se suprapune parțial cu ISO14001. ISO50001 se referă la managementul energiei și este, de asemenea, un subiect important pentru managementul EHS și pentru îmbunătățirea sustenabilității. La denkstatt, lucrăm cu cele mai utilizate standarde de management EHS și vă sprijinim în găsirea lacunelor și a potențialului companiei dumneavoastră în timpul auditurilor interne.

Costurile și resursele necesare variază substanțial în funcție de complexitatea companiei dumneavoastră. De asemenea, status quo-ul de adaptare și optimizare a proceselor și cerințele relevante pentru standarde sunt pietre de temelie importante pentru calcularea costurilor. Vă sugerăm să efectuați o analiză a diferențelor, care oferă o imagine clară.

Motivarea și convingerea angajaților dumneavoastră pentru a vă susține strategia EHS este o activitate clasică de gestionare a schimbării și depinde de diferite pârghii. De exemplu, crearea și ancorarea proceselor de îmbunătățire a comunicării interne este unul dintre aspectele cheie ale procesului de implementare în cadrul sistemelor de management.

Procesele companiei dumneavoastră sunt revizuite și analizate în ceea ce privește relevanța lor pentru mediu în timpul introducerii sistemului de management. Prin această abordare, procesele pot fi optimizate. Adesea, se pot obține economii semnificative de costuri prin efecte directe sau indirecte. Atractivitatea companiei dvs. pentru angajații săi existenți sau viitori poate fi semnificativ crescută.

Contactaţi-ne

Completați formularul de mai jos și echipa noastră va fi încântată să vă ajute.

Vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră! Vă vom contacta în curând.