Mobilitate și orașe sustenabile

Transportul sustenabil și planificarea urbană reprezintă mult mai mult decât o contribuție la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Ambele constituie baza pentru habitatele viitorului.

Conturați sectorul transporturilor și al construcțiilor de mâine

Găsiți calea către orașe sustenabile și soluții de mobilitate inteligentă

Ce este planificarea urbană?

Planificarea urbană abordează problema modului în care trebuie organizate orașele, regiunile și spațiile urbane. Deoarece planificarea urbană trebuie să răspundă la numeroase evoluții, provocările sunt multiple: Din ce în ce mai multe orașe devin insule de căldură din cauza schimbărilor climatice. Urbanizarea rapidă și extinderea urbană reprezintă, de asemenea, provocări pentru planificarea urbană și regională. Conceptele pentru orașe inteligente sunt mai solicitate ca niciodată.

Dezvoltarea urbană sustenabilă trebuie să abordeze o gamă largă de aspecte legate de mobilitate și logistică. Acestea nu sunt esențiale doar pentru calitatea vieții și atractivitatea unei zone metropolitane pentru societate și economie. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de construcții și transporturi este, de asemenea, o problemă esențială a soluțiilor de transport sustenabil.

Companiile joacă un rol important în acest context. Ca parte a strategiei lor de sustenabilitate și a planurilor de decarbonizare, conceptele de mobilitate inteligentă reprezintă adesea o pârghie majoră pentru îmbunătățirea performanței de sustenabilitate a unei companii. Aceasta include naveta angajaților, călătoriile în interes de serviciu sau transportul de bunuri și mărfuri cu emisii reduse.

Asigurarea sustenabilității orașelor, a transporturilor și a logisticii

Cerințele pentru zonele metropolitane, transport și logistică sunt în creștere din cauza mai multor factori. Urbanizarea, schimbările demografice, schimbarea dinamicii pieței, schimbările climatice, reglementările, digitalizarea și inovarea transformă orașele și regiunile.

A devenit cea mai mare provocare a zilelor noastre să decarbonizăm sectoarele transporturilor și construcțiilor, contribuind în același timp la un sistem de mobilitate mai accesibil, mai sustenabil și mai sănătos, precum și la spații mai locuibile, mai rezistente și mai echitabile. Această provocare este, de asemenea, o oportunitate:

Pentru companii:

Reduceți emisiile generate de transporturi prin colaborarea cu angajații dumneavoastră, pentru o deplasare mai sustenabilă și mai convenabilă și prin implementarea unor concepte de logistică ecologică.

Pentru dezvoltatorii și proprietarii de imobile:

Integrați sustenabilitatea la nivelul proiectelor și al strategiilor, pentru a gestiona performanța ESG și riscurile legate de climă și pentru a face față cerințelor tot mai mari ale investitorilor și ale autorităților de reglementare.

Pentru municipalități:

Gestionaţi provocările multiple de îmbunătățire a calității vieții, de adaptare la schimbările climatice, de asigurare a unei infrastructuri stabile, de integrare a nevoilor diferitelor părți interesate și de stimulare a economiei.

Serviciile noastre - beneficiile dumneavoastră:

  • Reduceți emisiile și costurile angajaților și ale transportului de marfă
  • Îmbunătățiți sănătatea, bunăstarea și satisfacția angajaților dvs. la locul de muncă
  • Crearea și susținerea valorii pe termen lung și atragerea de investitori și chiriași prin proiecte imobiliare mai bune
  • Construirea unor orașe și districte locuibile, inteligente și favorabile incluziunii

Serviciile noastre pentru transport sustenabil și planificare urbană

Pentru a ajunge la un sistem de transport și clădiri cu emisii zero, precum și la orașe locuibile și sustenabile, este nevoie de ambiție, curaj, expertiză și soluții interdisciplinare. Suntem aici pentru a vă sprijini în această tranziție.

Orașe inteligente și dezvoltarea districtelor

Să modelăm viitorul: Dezvoltarea unor orașe și cartiere sustenabile, favorabile incluziunii și locuibile
Integrarea sustenabilității încă de la începutul dezvoltării unui oraș verde sau a unui cartier inteligent creează valoare, reduce costurile și crește calitatea vieții. Sprijinim sectorul imobiliar cu concepte de sustenabilitate și noi dezvoltări de districte care se bazează pe calități și obiective ambițioase. În plus, sprijinim orașele pe drumul lor spre a deveni mai sustenabile, rezistente și mai locuibile, combinând soluțiile tehnologice cu inovația socială.
Mai multe informații

Strategie de sustenabilitate pentru sectorul imobiliar

Principii integrate în strategii și proiecte, incluzând clădiri Net Zero și gestionarea ESG.
Vă sprijinim cu strategii solide de sustenabilitate și climă, cu o înțelegere solidă a cerințelor de certificare și taxonomie a clădirilor și cu un set larg de măsuri. Acest lucru devine din ce în ce mai important pe măsură ce dezvoltatorii imobiliari, proprietarii și investitorii se confruntă cu o provocare imensă în tranziția către clădiri sustenabile, Net Zero. În plus, piețele financiare și autoritățile de reglementare cer strategii ambițioase și date ESG fiabile.
Mai multe informații

Managementul mobilității corporative

Reduceți emisiile generate de deplasările angajaților, de călătoriile în interes de serviciu și de flota dumneavoastră.
Naveta angajaților are un impact asupra sustenabilității, sănătății și bunăstării. În plus, deplasările în interes de serviciu reprezintă adesea o parte semnificativă din amprenta de carbon a unei companii. Serviciile noastre de gestionare a mobilității corporative urmăresc reducerea costurilor și a emisiilor și un nivel mai ridicat de implicare a angajaților. Vă permite să vă demonstrați angajamentul față de o tranziție sustenabilă a mobilității prin încurajarea transportului public, a călătoriilor active, a mobilității partajate, a mobilității virtuale și a vehiculelor cu emisii zero.
Mai multe informații

Clădiri verzi și certificare

Dezvoltarea unor clădiri mai bune, obținerea certificării și creșterea valorii pe termen lung.
Conformitatea cu standardele recunoscute la nivel internațional ajută inginerii, arhitecții și proprietarii de clădiri să dezvolte clădiri sustenabile care să îndeplinească atât testele de mediu, cât și pe cele de ușurință pentru utilizatori. Experții noștri denkstatt oferă expertiză tehnică pe parcursul diferitelor faze ale lucrărilor de proiectare a clădirilor și de implementare a proiectelor. Aceasta include luarea în considerare sistematică a dimensiunilor de mediu, economice și socio-culturale, precum și certificările DGNB, LEED și BREEAM pentru clădiri și districte sustenabile.
Mai multe informații

Logistică sustenabiă

Reducerea emisiilor și a costurilor legate de transportul de mărfuri.
Transportul de marfă reprezintă 40% din emisiile din transporturi și este urgentă decarbonizarea transportului rutier, în special în orașe. Întrucât companiile se confruntă cu un peisaj tehnologic și de reglementare în schimbare și cu incertitudini privind viabilitatea soluțiilor, lucrăm cu sectorul public și privat la concepte de logistică sustenabilă pentru companii, orașe și regiuni.
Mai multe informații
Vă oferim sprijin în diferite etape ale proceselor dumneavoastră și găsim o strategie care se potrivește companiei dumneavoastră!

FAQ

Întrebări frecvente privind mobilitatea și orașele sustenabile

Un oraș inteligent este o zonă metropolitană modernă care se bazează pe inovație tehnologică și socială pentru a atinge un nivel ridicat de bunăstare pentru locuitorii săi. Aceasta include, de exemplu, un transport urban sustenabil sau o dezvoltare urbană orientată spre viitor, structuri participative și incluziune. Aflați mai multe despre acesta.

Orașele sustenabile sunt caracterizate de o calitate ridicată a vieții. Sustenabilitatea unui oraș se caracterizează prin impactul său în termeni sociali, de mediu și economici. . Amprenta urbană, precum și siguranța și perspectivele de locuri de muncă, pot modela sustenabilitatea unui oraș. Orașul ecologic sau orașul verde sunt, de asemenea, denumiri comune pentru zonele metropolitane moderne care se străduiesc să atingă sustenabilitatea urbană.

Planificarea urbană este strâns legată de schimbările climatice. Pe de o parte, multe persoane din zonele urbane sunt afectate de impactul schimbărilor climatice – de exemplu, prin dezvoltarea insulelor de căldură. Prin urmare, orașele trebuie, de asemenea, să ia măsuri de adaptare la schimbările climatice. Pe de altă parte, spațiile urbane generează un nivel ridicat de emisii de gaze cu efect de seră, care trebuie redus pentru a atenua schimbările climatice. Planificarea urbană trebuie să reacționeze la ambele subiecte.

Transportul sustenabil poate fi realizat prin sisteme de mobilitate accesibile, sustenabile și sănătoase. Pe lângă reducerea emisiilor legate de transport, transportul sustenabil caută, de asemenea, soluții accesibile și la prețuri accesibile pentru societate și economie.

Transportul sustenabil este important deoarece transportul are un impact enorm asupra mediului și a societății. Soluțiile pentru un transport sustenabil, cum ar fi extinderea infrastructurii de transport public, pot reduce emisiile de carbon, pot stimula creșterea economică și pot contribui la satisfacția și calitatea vieții societății. În plus, o viziune cuprinzătoare asupra transportului sustenabil este importantă pentru companiile care doresc să își reducă emisiile legate de transport.

Contactaţi-ne

Completați formularul de mai jos și echipa noastră va fi încântată să vă ajute.

Vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră! Vă vom contacta în curând.