Decarbonizare și strategii climatice

Strategiile de decarbonizare sau de combatere a schimbărilor climatice reprezintă o parte esențială a strategiilor de afaceri sustenabile. În vremuri de riscuri tot mai mari din cauza schimbărilor climatice și a cerințelor tot mai mari, companiile sustenabile sunt cu un pas înainte.

Începeți acum spre net zero

Luați măsurile potrivite pentru a obține emisii zero și stimulați creșterea sustenabilă.

Ce este decarbonizarea?

O strategie de decarbonizare sau o strategie climatică este utilizată pentru a accelera reducerea emisiilor de carbon și a altor emisii de GES. Măsurile de decarbonizare stimulează trecerea la surse regenerabile și inițiază dezvoltarea de noi oferte de produse. Relocalizarea instalațiilor, investițiile în captarea carbonului și optimizarea creditelor fiscale sunt, de asemenea, măsuri comune.

Dacă societățile doresc să își îmbunătățească performanțele în materie de sustenabilitate sau să creeze o afacere mai sustenabilă, este necesară o acțiune corporatistă în domeniul climei. Cu toate acestea, decarbonizarea servește nu numai ca o măsură esențială pentru protecția mediului, ci și ca o reducere a riscurilor. Pentru a eficientiza procesul către neutralitatea carbonului și emisiile nete zero, folosim următoarea abordare:

Abordarea denkstatt a decarbonizării

De ce este necesară decarbonizarea pentru afacerea dumneavoastră?

O strategie de decarbonizare și de combatere a schimbărilor climatice nu este doar o opțiune, ci o necesitate absolută pentru a îndeplini cerințele de reglementare și pentru a se dezvolta cu succes. Emisiile umane de CO2 și de alte gaze cu efect de seră sunt un factor principal al schimbărilor climatice. Prin urmare, Acordul de la Paris privind schimbările climatice prevede acțiuni climatice ambițioase pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Acțiunile climatice reprezintă unul dintre cele 17 obiective SDG definite în Agenda 2030 pentru dezvoltare sustenabilă. Schimbările climatice conduc la riscuri multiple în toate țările, sectoarele și industriile. Raportul IPCC furnizează în permanență dovezi ale impactului masiv al încălzirii globale.

Prin urmare, riscul climatic este deja considerat ca fiind un risc financiar.
Decarbonizarea sau strategiile climatice contribuie la reducerea acestuia.

Avantaje și oportunități competitive

Decarbonizarea nu este doar o pârghie importantă pentru afaceri sustenabile. Este, de asemenea, unul dintre principalele subiecte ale economiei ecologice și, prin urmare, face parte din responsabilitatea socială a companiilor (RSI) și din guvernanța socială și de mediu (ESG). Companiile care au pornit deja pe calea decarbonizării, beneficiază de numeroase avantaje.

Economisesc bani

prin reducerea costurilor energiei și a taxei pe carbon

Reduc riscurile,

cum ar fi riscurile de reputație, financiare și fizice cauzate de schimbările climatice

Sunt pregătite pentru cerințele de raportare,

de exemplu, CSRD, TCFD sau de la clienți (de exemplu, de la CDP).

Pregătiți-vă pentru decizii strategice privind dezvoltarea de produse și procese sau investiții în tehnologii viitoare sau noi piețe.

Decarbonizați-vă afacerea cu denkstatt

Amprenta de carbon corporativă

Aflați care sunt emisiile produse de operațiunile companiei dumneavoastră
CCF descrie cantitatea totală de gaze cu efect de seră produse direct și indirect prin operațiunile și activitățile unei companii. Acesta este instrumentul ideal pentru a detecta ineficiențele, a comunica eforturile de îmbunătățire, a stabili obiective și a optimiza performanța climatică a organizației dumneavoastră.
Mai multe informații

Amprenta de carbon a produsului (PCF)

Înțelegeți în profunzime performanța climatică a produselor dumneavoastră.
Amprenta de carbon a produsului (PCF) exprimă cantitatea totală de gaze cu efect de seră provocate direct și indirect de un produs pe parcursul ciclului său de viață, exprimată în CO2 e. PCF-ul este necesar ca punct de plecare pentru a efectua îmbunătățiri și, în același timp, pentru a permite calcularea propriului impact utilizând date primare în lanțul valoric în aval.

Strategia Net Zero

Atingeți-vă obiectivul Net Zero GHG de-a lungul lanțului valoric și profitați de beneficiile financiare ca o afacere ecologică.
Net Zero reprezintă obiectivul unui echilibru între emisiile de gaze cu efect de seră provocate de om și eliminarea celor existente. O strategie Net Zero oferă companiilor o foaie de parcurs pentru a contribui la atingerea acestui obiectiv. Noi vă ajutăm să reduceți cât mai multe emisii și să le neutralizați pe cele reziduale!
Mai multe informații

Raportarea TCFD

Evaluați amenințările schimbărilor climatice și profitați de oportunitățile pentru afacerea dumneavoastră
Grupul de lucru pentru informații financiare legate de schimbările climatice (TCFD) se angajează să sprijine publicarea de informații legate de schimbările climatice, să îmbunătățească înțelegerea riscurilor semnificative și să permită participanților pe piață să evalueze oportunitățile și amenințările care rezultă din schimbările climatice. Experții noștri vă oferă cel mai bun sprijin pentru implementarea unui sistem de raportare TCFD.
Mai multe informații

Raportarea CDP

Contribuie la protecția climei prin prelucrarea și furnizarea de date relevante pentru climă
Carbon Disclosure Project (CDP) își propune să aducă o contribuție pozitivă la protecția mediului și a climei prin prelucrarea și furnizarea de date relevante pentru climă. Scopul nostru este ca organizaţiile să abordeze provocările legate de sustenabilitate și climă într-un mod structurat și holistic. Prin urmare, suntem bucuroși să sprijinim compania dumneavoastră în abordarea programelor CDP privind schimbările climatice, apa, pădurile și lanțul de aprovizionare.
Mai multe informații

Stabilirea obiectivelor SBTi

Dezvoltaţi-vă călătoria de decarbonizare pe o bază științifică solidă prin utilizarea unor obiective clare de net zero.
Obiectivele bazate pe știință le indică organizațiilor cât de mult și cu ce viteză trebuie să își diminueze emisiile de gaze cu efect de seră (GES) pentru a se conforma cu scopurile Acordului de la Paris referitor la schimbările climatice și pentru a urma traiectoria de reducere cu 1,5°C. Peste o mie de organizații din întreaga lume conduc tranziția prin stabilirea unor obiective de reducere a emisiilor. Sute dintre acestea și-au sporit ambiția prin angajamentul față de Business Ambition for 1,5°C.
Mai multe informații

Adaptarea la schimbările climatice

Întotdeauna cu un pas înainte: Gestionați-vă afacerea în conformitate cu impactul taxonomiei UE cu ajutorul analizei noastre ESG.
Companiile trebuie să înceapă să ia în considerare adaptările la schimbările climatice. Pentru a evalua impactul taxonomiei UE, denkstatt a încheiat un parteneriat cu riskine și a creat un analizator ESG. Instrumentul calculează CCF și dispune de interfețe pentru date meteorologice, criterii de referință ale colegilor, informații despre companii și multe altele. Analizatorul oferă o prognoză pentru fiecare variabilă climatică din taxonomia UE pentru fiecare sit
Mai multe informații

Managementul și eficiența energetică

Conduceți schimbarea: Descoperiţi potențialul energetic și îmbunătățiți-vă eficiența energetică.
Gestionați consumul de energie și economisiți. Implementați ISO 50001 și/sau 14001, cu o gestionare clară a datelor, susținută de soluții software. Oferim sprijin pentru audituri energetice în contextul EnMS și conform legislației naționale. Începeți să utilizați KPI-uri cu SmartIndicator-Analysis. Oferim soluții pentru monitorizarea KPI-urilor și sprijin pentru îmbunătățiri constante, cuantificarea măsurilor și impulsionarea schimbării.

Surse de energie regenerabilă

Începeți tranziția și alimentați-vă afacerea cu energie din surse regenerabile.
Analizăm sarcina actuală de energie electrică și termică pentru a permite din punct de vedere tehnic să se treacă la cea mai bună soluție de utilizare a surselor de energie regenerabilă, cum ar fi, prin combinarea pompelor de căldură și recuperarea căldurii reziduale.

Captarea și stocarea ori utilizarea carbonului (CCS și CCU)

Alăturați-vă la eliminarea gazelor cu efect de seră din atmosferă.
Ținta de 1,5°C a Acordului de la Paris nu poate fi atinsă doar prin proiecte care reduc emisiile de gaze cu efect de seră. În schimb, este necesară eliminarea carbonului din emisiile industriale pentru a combate încălzirea globală. Inovația tehnică în captarea și stocarea/utilizarea carbonului câștigă teren. denkstatt este implicată în conducerea subiectului sub forma proiectelor de cercetare actuale.

Eliminarea biologică a carbonului

Neutralizați impactul emisiilor reziduale de gaze cu efect de seră prin stocarea carbonului în ecosisteme.
Ne sprijinim clienții în dezvoltarea sau evaluarea proiectelor de eliminare biologică a carbonului. Întreprinderile care utilizează "obiectivele net zero" ale SBT pot "neutraliza" emisiile rămase prin proiecte care elimină carbonul din atmosferă prin stocarea acestuia în biomasă sau minerale, de exemplu. Cantități mai mari pot fi stocate în soluri.
Vă oferim sprijin în diferite etape ale proceselor dumneavoastră și găsim o strategie care se potrivește companiei dumneavoastră!

FAQ

Întrebări frecvente privind decarbonizarea

Decarbonizarea urmează un proces bine structurat. Începem cu evaluarea amprentei de carbon, fie la nivelul companiei, fie la nivelul produsului, considerând Scopurile 1, 2 și 3. Pentru a avansa în procesul de decarbonizare, stabilim obiective climatice interne și planificăm măsuri specifice pentru diminuarea amprentei de carbon. În cadrul Scopurilor 1 și 2, accentul se pune pe generarea de energie cu emisii reduse și pe reducerea consumului de combustibili fosili. Acest lucru implică evaluări riguroase ale eficienței energetice și orientarea către surse regenerabile de energie. Pentru Scopul 3, abordarea este mai complexă, implicând colaborarea strânsă cu furnizorii, partenerii și clienții pentru a implementa măsuri care să diminueze amprenta de carbon. O zonă deosebit de sensibilă în acest context este reprezentată de Scopul 3.1 – Bunuri și Servicii Achiziționate.

Companiile care reușesc să își reducă emisiile din amonte și din aval (emisii Scope 1, 2, 3) obțin avantaje competitive datorită economiilor de energie, a trecerii timpurii la surse de energie regenerabilă și a soluțiilor personalizate în vederea consolidării afacerii. În plus, acestea modelează tranziția ecologică și contribuie la atingerea obiectivelor din cadrul programului „Green Deal” al UE. Emisiile umane de CO2 și de alte gaze cu efect de seră (GES) sunt principalele cauze ale schimbărilor climatice. Dezvoltarea sustenabilă depinde de acțiunile în domeniul climei. Prin urmare, acțiunea în domeniul climei (ODD 13) este unul dintre obiectivele de dezvoltare sustenabilă din Agenda 2030 a ONU.

Eforturile de decarbonizare ar trebui să urmeze o ierarhie strictă:

  1. Evitarea consumului de energie
  2. Reducerea consumului de energie prin creșterea eficienței
  3. Acoperirea consumului de energie rămas cu surse de energie regenerabilă
  4. Neutralizarea emisiilor inevitabile

Schimbările climatice conduc la riscuri multiple în toate țările, sectoarele și industriile. Raportul IPCC furnizează în permanență dovezi ale impactului masiv al încălzirii globale. Prin urmare, riscul climatic este deja considerat un risc financiar. Decarbonizarea sau strategiile climatice contribuie la reducerea acestuia.

Legislația națională impune companiilor obligații stricte de atenuare a schimbărilor climatice și de îndeplinire a obiectivelor Acordului de la Paris. Pentru a limita încălzirea globală între 1,5 grade Celsius și 2 grade Celsius, cerințele și costurile taxei pe carbon vor crește masiv în următorii ani. Cu toate acestea, măsurile de decarbonizare afectează toate diviziile corporative și întregul lanț valoric. Din cauza complexității strategiilor de decarbonizare și a strategiilor climatice, nu mai este timp de pierdut.

Contactaţi-ne

Completați formularul de mai jos și echipa noastră va fi încântată să vă ajute.

Vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră! Vă vom contacta în curând.