SCM – Sustenabilitate prin Managementul Lanțului de Aprovizionare

Sustenabilitatea și responsabilitatea merg dincolo de site-ul unei companii. Acest lucru pune lanțul de aprovizionare și achizițiile publice în centrul atenției în materie de reglementare și responsabilitate corporativă.

Abordați aspectele legate de sustenabilitate ale lanțului dumneavoastră de aprovizionare:

Având în vedere că gestionarea sustenabilă a achizițiilor și a lanțului de aprovizionare este o prioritate pe ordinea de zi, gestionați impactul actual și previzibil, atât social, cât și de mediu, chiar dacă acesta se produce la mare distanță.

Ce este managementul lanțului de aprovizionare?

Managementul lanțului de aprovizionare cuprinde manipularea bunurilor și serviciilor, de la materii prime la produse finite, prin diverse procese. Din cauza globalizării, soluțiile pentru lanțul de aprovizionare sunt foarte solicitate, dar vin la pachet cu complexitatea.

Cerințele de reglementare din ce în ce mai mari, cum ar fi Directiva de Due Diligence privind durabilitatea corporativă (CSDDD) sau Legea germană privind Lanțul de Aprovizionare sau Regulamentul privind Produsele fără Defrișare (EUDR) solicită companiilor să privească dincolo de limitele lor corporative. Emisiile de gaze cu efect de seră, defrișarea, drepturile omului și alte aspecte ale sustenabilității trebuie luate în considerare într-un lanț de aprovizionare durabil. O analiză a riscurilor oferă inițial informații despre care riscuri sunt deosebit de relevante pentru dumneavoastră. Definirea unor măsuri adecvate vă permite să gestionați aceste riscuri.

Serviciile noastre de consultanță în sustenabilitate pentru lanțul de aprovizionare vă ajută să identificați riscurile în profunzimea lanțului de aprovizionare.

Afacerea dumneavoastră poate beneficia foarte mult de pe urma managementului sustenabil în lanțul de aprovizionare

Achizițiile sustenabile și managementul lanțului de aprovizionare joacă un rol central în integrarea obiectivelor de sustenabilitate socială corporativă (CSR) în cadrul companiei dumneavoastră. Fără îndoială, achizițiile sustenabile și gestionarea lanțului de aprovizionare sunt pârghii ESG esențiale din mai multe motive.

 • Beneficiați de un lanț de aprovizionare transparent și de un control al costurilor. Identificați și gestionați-vă riscurile pe baza achizițiilor înainte ca acestea să apară.
 • Inițiați la timp măsurile necesare pentru a vă îndeplini obligațiile de diligență și pentru a îndeplini cerințele de reglementare, de exemplu, în conformitate cu CSDDD, Legea Germană privind Lanțul de Aprovizionare sau EUDR.
 • Stimulați-vă performanța în materie de sustenabilitate cu o strategie de achiziții adaptată nevoilor dumneavoastră, de exemplu, pentru a reduce emisiile din lanțul de aprovizionare în cadrul domeniului de aplicare 3.
 • Stabiliți sustenabilitatea de-a lungul lanțului valoric prin alegerea partenerilor, proceselor și produselor potrivite. Acest lucru vă sprijină, de asemenea, în ceea ce privește raportarea ESG.

În calitate de multiplicator, influențați procesele de creare a valorii din cadrul operațiunilor companiei dumneavoastră, precum și pe cele ale numeroșilor furnizori, aducând astfel o contribuție semnificativă, benefică pentru mediu, societate și pentru reputația dumneavoastră corporativă.

Benefică pentru mediu, societate și reputația dumneavoastră corporativă.

Creșterea sustenabilității cu serviciile noastre SCM

Pe baza numeroșilor noștri ani de experiență în domeniul sustenabilității și al gestionării climei, cunoaștem punctele de plecare decisive pentru identificarea și extinderea strategică a potențialului de sustenabilitate dincolo de domeniul de activitate al companiei, împreună cu furnizorii și partenerii dumneavoastră de afaceri.

Strategia de achiziții publice sustenabile

Aliniați-vă lanțul de aprovizionare cu strategia dumneavoastră de sustenabilitate
O strategie de achiziții durabile promovează practici responsabile și implementează strategia de sustenabilitate a companiei dvs. Aceasta se bazează pe rezultatele unei analize de materialitate și ia în considerare cererea dvs. și potențialul de sustenabilitate. Dezvoltăm o declarație de misiune personalizată care include domenii de acțiune, subiecte și obiective strategice, concretizate prin cifre-cheie, măsuri și o foaie de parcurs. Strategia poate contribui semnificativ la sustenabilitatea dvs.

Analiza riscurilor lanțului de aprovizionare

Diligența necesară în lanțul de aprovizionare: Atenuarea riscurilor sociale și de mediu legate de achiziții
Interconectarea internațională, precum și piețele globale de achiziții și vânzări, conduc la o complexitate enormă și la o lipsă de transparență. Aplicarea inadecvată a drepturilor omului și a protecției mediului recunoscute la nivel internațional este adesea rezultatul și reprezintă riscuri evitabile pentru companii. Asigurăm transparența în structura furnizorilor dumneavoastră. În acest sens, luăm în considerare atât riscurile specifice fiecărei țări, cât și cele specifice fiecărei categorii. Elaborăm măsuri eficiente de prevenire și atenuare și vă sprijinim în procesul de implementare. În plus, vă ajutăm să înființați structuri și sisteme de guvernanță, documentație și raportare adecvate.

Managementul sustenabil al furnizorilor

Lucrați cu furnizori și procese care se potrivesc obiectivelor dumneavoastră de sustenabilitate
Colaborarea eficientă cu furnizorii este crucială pentru dezvoltarea unor lanțuri valorice sustenabile, de exemplu, în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră, deoarece o parte semnificativă a acestora are loc în lanțul de aprovizionare din amonte și din aval (domeniul de aplicare 3). Numai prin colaborarea cu furnizorii dvs. puteți realiza potențialul de îmbunătățire. Vă ajutăm să integrați considerentele de sustenabilitate în toate procedurile de gestionare a furnizorilor, cum ar fi selecția, evaluarea și dezvoltarea furnizorilor, gestionarea riscurilor, auditurile și formarea. Pentru a optimiza aceste proceduri, vă ajutăm, de asemenea, să alegeți soluții de sistem adecvate.

Implicarea furnizorilor în sustenabilitate

Decarbonizare și economie circulară pentru performanță sustenabilă.
Asistăm echipa dvs. de achiziții în identificarea categoriilor esențiale privind aspecte importante de sustenabilitate, cum ar fi protecția climei sau economia circulară. Aceste categorii pot fi determinate prin intermediul strategiei dvs. de sustenabilitate sau a strategiei de achiziții sustenabile, a analizei riscurilor și a punctelor fierbinți și a bilanțurilor GES sau a analizelor ciclului de viață.
Vă oferim sprijin în diferite etape ale proceselor dumneavoastră și găsim o strategie care se potrivește companiei dumneavoastră!

FAQ

Întrebări frecvente privind managementul lanțului de aprovizionare

Managementul lanțului de aprovizionare cuprinde coordonarea și administrarea activităților implicate în producția și livrarea de produse și servicii, începând de la aprovizionarea cu materii prime până la livrarea finală a acestora către clienți. Termenul de gestionare internațională a lanțului de aprovizionare se referă în mod specific la gestionarea și îmbunătățirea fluxului de bunuri, informații și tranzacții financiare transfrontaliere. Acest lucru necesită o înțelegere cuprinzătoare a complexității reprezentate de diferite țări, culturi, legi și reglementări, precum și o coordonare eficientă cu toate părțile implicate în rețeaua globală a lanțului de aprovizionare.

Managementul sustenabil al lanțului de aprovizionare este important, deoarece joacă un rol crucial în afaceri, după cum reiese din următoarele puncte:

 1. Reducerea costurilor: Un management sustenabil al lanțului de aprovizionare poate contribui la minimizarea cheltuielilor prin procese raționalizate și reducerea deșeurilor.
 2. Eficiență îmbunătățită: Ajută organizațiile să îmbunătățească performanța operațiunilor din lanțul de aprovizionare, ceea ce duce la timpi de livrare mai rapizi și la o mai mare satisfacție a clienților, în timp ce se iau in considerare aspectele sustenabilității.
 3. O mai bună gestionare a riscurilor: Managementul sustenabil al lanțului de aprovizionare ajută organizațiile să recunoască și să abordeze riscurile potențiale din lanțul de aprovizionare, minimizând impactul întreruperilor și asigurând stabilitatea afacerii.
 4. Avantaj competitiv: Prin optimizarea lanțului de aprovizionare, companiile pot obține un avantaj competitiv față de concurenți și pot răspunde mai eficient la cererile pieței.
 5. Sustenabilitate: Sprijină crearea unor lanțuri de aprovizionare mai sustenabile prin promovarea unor practici ecologice, reducerea deșeurilor sau respectarea drepturilor omului. Acest lucru este, de asemenea, util în ceea ce privește gestionarea reputației unei companii.

În concluzie, managementul sustenabil al lanțului de aprovizionare este vital pentru ca organizațiile să satisfacă nevoile clienților, să crească profitabilitatea și să mențină o abordare responsabilă și sustenabilă a operațiunilor de afaceri.

Managementul lanțului de aprovizionare implică mai multe elemente-cheie, inclusiv gestionarea resurselor, coordonarea globală a lanțului de aprovizionare, analiza lanțului de aprovizionare, gestionarea furnizorilor și o rețea de aprovizionare bine concepută:

 1. Gestionarea resurselor: Utilizarea eficientă a resurselor, inclusiv a materialelor, a forței de muncă și a tehnologiei, este un aspect esențial al gestionării lanțului de aprovizionare.
 2. Coordonarea lanțului global de aprovizionare: Coordonarea activităților lanțului de aprovizionare în diferite țări și regiuni este esențială în mediul de afaceri global și în strategia de achiziții publice de astăzi. Analiza lanțului de aprovizionare: Utilizarea datelor și a analizelor pentru a înțelege și optimiza performanța
 3. Analiza lanțului de aprovizionare: Utilizarea datelor și a analizelor pentru a înțelege și optimiza performanța lanțului de aprovizionare devine din ce în ce mai importantă.
 4. Gestionarea furnizorilor: Un management eficient al furnizorilor ajută organizațiile să asigure calitatea și livrarea la timp a bunurilor și serviciilor.
 5. Rețeaua lanțului de aprovizionare: O rețea de furnizori bine concepută este esențială pentru a asigura un flux armonios de bunuri și informații.
 6. Evaluarea pragului de semnificație: În plus, efectuarea unei evaluări a materialității pentru a înțelege impactul activităților lanțului de aprovizionare asupra mediului și societății devine din ce în ce mai importantă pentru ca organizațiile să funcționeze în mod sustenabil.

Prin luarea în considerare a acestor elemente, organizațiile pot asigura gestionarea eficientă și eficace a operațiunilor din lanțul de aprovizionare.

Managementul sustenabil al riscurilor în lanțul de aprovizionare este procesul de identificare, evaluare și control al riscurilor într-un lanț de aprovizionare, pentru a asigura sustenabilitatea și continuitatea proceselor din lanțul de aprovizionare. Acesta include activități precum efectuarea unei evaluări a riscurilor din lanțul de aprovizionare pentru a identifica riscurile potențiale, punerea în aplicare a măsurilor de control al riscurilor, promovarea aprovizionării responsabile prin practici de achiziție responsabile, precum și urmărirea și raportarea sustenabilității lanțului de aprovizionare prin intermediul rapoartelor de sustenabilitate. Obiectivul gestionării riscurilor lanțului de aprovizionare este de a minimiza întreruperile, de a spori rezistența lanțului de aprovizionare și de a îmbunătăți performanța generală a lanțului de aprovizionare.

Contactaţi-ne

Completați formularul de mai jos și echipa noastră va fi încântată să vă ajute.

Vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră! Vă vom contacta în curând.