Finanțarea sustenabilă și taxonomia UE

Finanțarea sustenabilă încorporează principiile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) în luarea deciziilor de investiții. Pe măsură ce presiunea crește, devine crucial pentru multe companii să își alinieze activitățile economice la așa-numitele obiective ale taxonomiei UE.

Investițiile verzi sunt în creștere, la fel și șansele dumneavoastră

Creșteți performanța și oportunitățile de sustenabilitate pe piața de capital. Pregătiți-vă compania pentru Regulamentul UE privind taxonomia, finanțarea ecologică și oportunitățile de investiții sustenabile.

Finanțarea sustenabilă și importanța acesteia pentru mediul de afaceri

Finanțarea sustenabilă a devenit un domeniu de acțiune important pentru companii. În contextul politicii UE, Finanțarea sustenabilă este strâns legată de European Green Deal. Finanțarea pentru dezvoltare sustenabilă sprijină creșterea economică, reducând în același timp presiunile asupra mediului. Pe lângă protecția mediului, definiția finanțării sustenabile include, de asemenea, aspecte sociale și de guvernanță.

Taxonomia UE pentru o creștere sustenabilă

Taxonomia UE este un sistem de clasificare a activităților economice pentru a determina măsura în care acestea sunt sustenabile din punct de vedere ecologic. Prin urmare, este cunoscută și sub numele de Taxonomia ecologică a UE. Pentru actorii de pe piață, cum ar fi instituțiile financiare, cadrul de sustenabilitate sprijină în mare măsură identificarea celor mai bune opțiuni pentru investiții sustenabile. În timp ce clienții instituțiilor financiare își extind afacerile aliniate la taxonomie prin investiții (planuri CAPEX) pentru a face tranziția să aibă loc, sectorul financiar se confruntă cu oportunități de afaceri prin finanțarea acestor planuri de tranziție. Prin urmare, taxonomia UE este o pârghie importantă pentru promovarea creșterii sustenabile prin intermediul fluxurilor de capital.

Beneficiile finanțării sustenabile

Finanțarea sustenabilă contribuie la transparența riscurilor legate de factorii ESG. Măsurile în materie de finanțare sustenabilă pot avea un impact asupra reducerii acestor riscuri prin guvernanța adecvată a actorilor financiari și corporativi. Prin urmare, beneficiile pe care le obțineți dacă vă aliniați la cerințele Finanțelor Sustenabile și la subiectele conexe sunt multiple:

Primiți o imagine de ansamblu cuprinzătoare a oportunităților și riscurilor pentru operațiunile dumneavoastră în legătură cu adaptarea la schimbările climatice

Obțineți răspunsuri la întrebări cheie: Ce proiecte sprijină alinierea operațiunilor mele de afaceri la taxonomia UE? Pot beneficia de finanțare sustenabilă în acest sens?

Beneficiați de o îmbunătățire a ratingului de credit ca organizaţie sustenabilă - dovedită de un rating ESG mai mare.

Optimizați comunicarea cu instituțiile financiare, investitorii și alte părți interesate.

Vă oferim în calitate de experți în sustenabilitate alinierea afacerii dumneavoastră la clasificarea taxonomiei UE și multe altele

Serviciile noastre de finanțare sustenabilă

Urmărim o abordare holistică pentru a vă ajuta să găsiți cea mai bună soluție. Experții noștri în finanțe sustenabile vă sprijină în abordarea tuturor aspectelor reflectate în activitatea dumneavoastră de bază – de la strategie la implementarea cerințelor operaționale de reglementare.

Alinierea taxonomiei UE

Potrivirea perfectă pentru performanța și raportarea în materie de sustenabilitate.
Regulamentul UE privind taxonomia stabilește ce activități economice pot fi considerate sustenabile. Din ce în ce mai multe companii trebuie să furnizeze informații cu privire la măsura în care activitățile lor economice sunt aliniate la taxonomia UE în cadrul rapoartelor lor nefinanciare. Noi vă ajutăm să îndepliniți aceste cerințe de reglementare. În acest proces, identificăm, oportunitățile pe care le aveți pentru a vă face operațiunile comerciale mai sustenabile.
Mai multe informații

SBTi & PCAF: Evaluarea și reducerea emisiilor finanțate

Măsurați și reduceți amprenta de carbon a portofoliului dumneavoastră.
Emisiile finanțate (Domeniul de aplicare 3.15) reprezintă, de obicei, cea mai mare parte a amprentei de carbon a unei instituții financiare. Pentru a reduce emisiile cauzate de portofoliul dumneavoastră de investiții, trebuie să calculați mai întâi linia de bază. Vă ajutăm să aplicați standardul PCAF, permițându-vă să vă măsurați emisiile finanțate. Pe această bază, elaborăm strategii și stabilim împreună cu dumneavoastră obiective bazate pe știință (SBTi) privind modul în care să vă decarbonizați portofoliul.
Mai multe informații

Raportarea CDP

Contribuie la protecția climei prin prelucrarea și furnizarea de date relevante pentru climă
Carbon Disclosure Project (CDP) își propune să aducă o contribuție pozitivă la protecția mediului și a climei prin prelucrarea și furnizarea de date relevante pentru climă. Scopul nostru este ca organizaţiile să abordeze provocările legate de sustenabilitate și climă într-un mod structurat și holistic. Prin urmare, suntem bucuroși să sprijinim compania dumneavoastră în abordarea programelor CDP privind schimbările climatice, apa, pădurile și lanțul de aprovizionare.
Mai multe informații

Raportarea TCFD

Evaluați amenințările schimbărilor climatice și profitați de oportunitățile pentru afacerea dumneavoastră
Grupul de lucru pentru informații financiare legate de schimbările climatice (TCFD) se angajează să sprijine publicarea de informații legate de schimbările climatice, să îmbunătățească înțelegerea riscurilor semnificative și să permită participanților pe piață să evalueze oportunitățile și amenințările care rezultă din schimbările climatice. Experții noștri vă oferă cel mai bun sprijin pentru implementarea unui sistem de raportare TCFD.
Mai multe informații

Obligațiuni verzi

Identificarea celor mai relevanți factori pentru extinderea bazinului de investitori
Atragerea de noi investitori orientați spre mediu. Creșterea potențialului de refinanțare fără a reduce lichiditatea și riscul de credit și crearea unei valori de marketing suplimentare. Vă sprijinim pe parcursul întregului proces prin emiterea de obligațiuni verzi sau prin investiții în obligațiuni verzi. De la asistență în selectarea produselor sustenabile și asigurarea faptului că proiectul și/sau produsul respectă criteriile din taxonomia UE, până la dezvoltarea unui cadru pentru emiterea de finanțări sustenabile. Experții noștri nu numai că vă însoțesc înainte, în timpul și după emiterea obligațiunilor verzi, dar asigură și verificarea (avizul unei a doua părți).

Gestionarea riscurilor ESG și climatice

Anticipați viitorul pentru a nu fi surprinși de incidente care vă afectează afacerea!
Ceea ce se știe astăzi ar putea fi diferit în viitor! Serviciile noastre se adresează întregului spectru de-a lungul ciclului de identificare, analiză, evaluare, monitorizare și răspuns la riscurile reale și potențiale. Pe baza instrumentelor și a experienței noastre, vă oferim consiliere cu privire la provocările emergente și vă ajutăm să răspundeți. Printre alte aspecte, luăm în considerare riscurile de piață, pierderile și daunele aduse activelor ca urmare a schimbărilor climatice și a schimbărilor societale, precum și riscurile directe și indirecte de-a lungul lanțului valoric, precum și pentru sectoare de activitate specifice. Activitățile noastre de gestionare a riscurilor vă oferă perspective sustenabile pentru provocările viitoare.

Evaluări ESG

Deveniți mai atractivi pentru investitori prin alegerea unui furnizor de rating ESG
Atunci când se evaluează riscurile pe care le implică investițiile, trebuie să se ia în considerare nu numai performanța financiară, ci și cea de sustenabilitate a unei companii. Furnizorii de rating ESG măsoară modul în care o companie își gestionează provocările de mediu, sociale și de guvernanță. Fie că este vorba de ISS, CDP, Ecovadis sau MSCI – toate au propriile criterii, clasificare pe ramuri și roces de rating. Noi, cei de la denkstatt, vă ajutăm să găsiți furnizorul de rating ESG potrivit pentru publicul dumneavoastră, să răspundeți rocess t la chestionare și să organizați cercetarea internă a documentelor de evidență, astfel încât să dispuneți de un rocess sigur și solid pentru viitoarele dumneavoastră rapoarte ESG.

Gestionarea subvențiilor

Realizați-vă proiectele prin utilizarea optimizată a instrumentelor de finanțare și a oportunităților de finanțare relevante pentru mediu.
Având în vedere în special emisiile ridicate de CO2 legate de energie și de procese, compania dumneavoastră se confruntă cu o provocare în ceea ce privește decarbonizarea. De asemenea, vă sprijinim financiar prin gestionarea sustenabilă a subvențiilor pe calea către neutralitatea gazelor cu efect de seră. Prin intermediul analizelor personalizate ale subvențiilor pentru investițiile planificate, vă reducem costurile și riscurile de afaceri. Prin experiența noastră de mulți ani, identificăm oportunități de finanțare sustenabile pentru clienții noștri internaționali și oferim sprijin în depunerea și procesarea proiectelor de finanțare.
Vă oferim sprijin în diferite etape ale proceselor dumneavoastră și găsim o strategie care se potrivește companiei dumneavoastră!

FAQ

Întrebări frecvente privind finanțarea sustenabilă

Regulamentul UE privind taxonomia este un sistem de clasificare a activităților sustenabile ale companiilor. Acesta este considerat o pârghie uriașă pentru punerea în aplicare a European Green Deal , deoarece sporește atractivitatea modelelor de afaceri sustenabile pentru piața financiară.

Taxonomia UE este obligatorie din punct de vedere juridic. Instituțiile financiare sunt obligate să dezvăluie măsura în care activitățile companiilor pe care le finanțează sunt sustenabile din punct de vedere ecologic. Pe de altă parte, societățile care intră în prezent sub incidența Directivei privind informațiile nefinanciare (NFRD) trebuie să raporteze cota de aliniere la taxonomie. În viitor, NFRD va fi înlocuită de Directiva referitoare la raportarea privind dezvoltarea sustenabilă a companiilor (CSRD), motiv pentru care domeniul de aplicare din taxonomia UE va fi extins.

Diferența dintre Finanțarea sustenabilă și Finanțarea ecologică constă în concentrarea pe care o au. Finanțarea sustenabilă se referă la toate subiectele legate de sustenabilitate. Finanțarea ecologică, pe de altă parte, se concentrează pe probleme de mediu, cum ar fi emisiile de carbon, biodiversitatea sau prevenirea poluării apei.

Finanțarea sustenabilă acoperă numeroase subiecte legate de dezvoltarea sustenabilă, precum și pârghiile și actorii de pe piața financiară. Prin urmare, aceasta include măsuri pentru dezvoltarea sustenabilă din perspectivă financiară. ESG face parte din subiectele Finanțelor sustenabile. Un rating ESG oferă informații despre modul în care o companie se comportă în domeniile de mediu, social și de guvernanță.

În primul rând, pentru a crește vizibilitatea: În special în cazul obligațiunilor, accesul la furnizorii de capital orientat pe termen lung poate fi sporit prin apariția în catalogul instituției de rating, cu atât mai mult în cazul unui rating prime. În al doilea rând, un sigiliu de calitate extern și independent, care acoperă toate aspectele ESG ale sucursalei, întărește pretenția de sustenabilitate. În al treilea rând, ratingurile bune sunt recunoscute și de bănci. Există încă un anumit factor subiectiv implicat în evaluarea performanțelor ESG, iar ratingurile bune pot ajuta la utilizarea prejudecății de confirmare în avantajul propriu.

Cu ajutorul cadrului de rating, aveţi o definiție externă neutră și actualizată a noțiunii de „cel mai bun din clasă” pentru a vă compara cu concurenții direcți sau indirecți din întreaga filială, la nivel global. Acest lucru servește drept instrument de evaluare a strategiei de sustenabilitate și oferă o imagine de ansamblu eficientă a punctelor tari și a punctelor slabe.

Nu este deloc ușor să urmăriţi diferitele instituții de rating, grupurile lor țintă, specificul lor metodologic și nevoile lor de informații pentru rezultate favorabile. Experiența denkstatt vă ajută să obțineți o imagine de ansamblu rapidă, să alegeți un furnizor de rating care să vă satisfacă nevoile și să organizați procesul de rating în mod eficient. În plus, vă îndrumăm în utilizarea la maximum a raportului de evaluare pentru a vă avansa strategia de sustenabilitate pe termen lung.

Mulți furnizori de rating își bazează evaluarea pe informații făcute publice. În cazul în care acestea nu sunt disponibile sau nu sunt bine structurate și dacă societatea nu cooperează, rezultatul este mai rău decât ar trebui să fie. Ratingurile ESG nu realizează exclusiv o evaluare a performanței în materie de sustenabilitate, ci mai ales o evaluare a managementului sustenabilității și a transparenței. Prin urmare, în special atunci când există o transparență scăzută sau o lipsă de abordări structurate, rezultatul ratingului este prost, chiar dacă în spatele scenei pot exista realizări pentru promovarea sustenabilității.

Contactaţi-ne

Completați formularul de mai jos și echipa noastră va fi încântată să vă ajute.

Vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră! Vă vom contacta în curând.