Gestionarea apei

Disponibilitatea apei dulci de bună calitate este una dintre cele mai importante provocări ale timpului nostru. Utilizatorii de apă trebuie să meargă mult dincolo de bariere și să colaboreze pentru a aborda provocările legate de apă la nivelul bazinelor hidrografice. Această abordare se numește „administrare a apei”.

Începeți chiar acum călătoria de gestionare a apei

Experții noștri oferă metode foarte clare de gestionare a apei și abordări directe pentru a evalua riscurile legate de apă.

Definirea gestionării apei față de managementul apei

Gestionarea apei merge mult mai departe de gestionarea clasică a apei. Conform definiției Alianței pentru administrarea apei (AWS), gestionarea apei este utilizarea apei care este echitabilă din punct de vedere social și cultural, sustenabilă din punct de vedere ecologic și benefică din punct de vedere economic, realizată printr-un proces care include toate părțile interesate și care implică acțiuni la fața locului și la nivelul bazinului hidrografic. Bunii gestionari ai apei își înțeleg propria utilizare a apei, contextul bazinului hidrografic și preocupările comune în ceea ce privește guvernanța apei, echilibrul apei, calitatea apei, zonele importante legate de apă (IWRA), apa, sanitația și igiena (WASH), iar apoi se angajează în acțiuni individuale și colective semnificative care aduc beneficii oamenilor, economiei și naturii.

Companiile trebuie să utilizeze apa în mod responsabil pentru a asigura disponibilitatea continuă a acestei resurse esențiale pentru comunități și natură și, în același timp, să reducă și să gestioneze propriile riscuri fizice, de reglementare și de reputație legate de apă.

Cum poate fi benefică pentru compania dumneavoastră administrarea apei

 • Creșteți eficiența apei și reduceți costurile.
 • Cunoașteți și gestionați-vă riscurile legate de apă.
 • Realizarea și menținerea conformării legale în domeniul apei.
 • Contribuie la un bazin hidrografic sănătos.
 • Consolidarea relației cu părțile interesate.
 • Păstrați-vă autorizația de funcționare, construind încrederea comunității.

De la gestionarea apei la administrarea apei:

uitați-vă peste gard și îmbunătățiți-vă performanța în ceea ce privește guvernanța socială și de mediu (ESG).

Serviciile noastre legate de apă

De la începutul proiectelor de eficientizare a apei în 2007, peste 60 de fabrici din sectorul Food&Beverage din întreaga lume au fost evaluate de denkstatt pentru a îmbunătăți performanța apei.

Dezvoltăm pentru clienții noștri instrumente personalizate în domeniul apei și avem experiență în evaluarea amprentei de apă. În plus, sprijinim multe companii în evaluarea riscurilor legate de apă, în raportarea privind apa (de exemplu, CSRD, SBTN,TNFD,CDP,GRI ) în înțelegerea și implementarea Standardului AWS de gestionare a apei și în dezvoltarea strategiilor lor privind apa.

Vă oferim sprijin în diferite etape ale proceselor dumneavoastră și găsim o strategie care se potrivește companiei dumneavoastră!

FAQ

Întrebări frecvente cu privire la administrarea apei

Alliance for Water Stewardship (AWS) AWS este o colaborare globală de membri care cuprinde companii, ONG-uri și sectorul public. Membrii AWS contribuie la sustenabilitatea resurselor locale de apă prin adoptarea și promovarea unui cadru universal pentru utilizarea sustenabilă a apei – Standardul internațional de gospodărire a apei sau Standardul AWS – care stimulează, recunoaște și recompensează performanțele bunei gospodăriri a apei.

Riscul legat de apă reprezintă posibilitatea ca o organizație să se confrunte cu o provocare legată de apă, de exemplu, lipsa apei, stresul hidric, inundații, degradarea infrastructurii sau secetă.

O organizație nu va avea o înțelegere cuprinzătoare a expunerii sale la risc și a celui mai adecvat răspuns decât dacă este capabilă să ia în considerare contextul și condițiile bazinului local. Evaluarea riscurilor la nivelul bazinului hidrografic este deosebit de relevantă pentru o abordare de gestionare a apei în vederea asigurării resurselor de apă, deoarece colaborarea cu alți utilizatori ai bazinului și cu părțile interesate externe este esențială pentru înțelegerea și gestionarea riscurilor.

Sunt luate în considerare trei tipuri de riscuri legate de apă:

 • Risc fizic: Riscuri cauzate de stresul sau deficitul de apă, de inundații sau de poluare.
 • Riscul de reglementare: Riscuri determinate de o schimbare sau o incertitudine așteptată sau neașteptată în legislație sau în reglementare, care poate avea un impact direct sau indirect asupra unei companii.
 • Risc de reputație: Riscuri determinate de litigii, riscuri legate de produse ca urmare a schimbărilor în comportamentul consumatorilor și riscuri care pot avea un impact asupra deciziilor luate de investitori, consumatori și angajați actuali/potențiali cu privire la o companie.

O hartă clară a apei, o contorizare detaliată și precisă a apei și o monitorizare consecventă sunt elemente-cheie pentru a începe să se lucreze la performanța în materie de eficiență a apei la nivel de amplasament. Apoi, sunt identificați principalii consumatori, sunt calculate intervalele optime de funcționare și pot fi evidențiate oportunitățile de îmbunătățire.

Divulgarea informațiilor are beneficii tangibile:

 • Protejați și îmbunătățiți reputația companiei dumneavoastră – consolidați încrederea prin transparență și răspundeți la preocupările tot mai mari ale publicului în materie de mediu.
 • Stimulați-vă avantajul competitiv – obțineți un avantaj competitiv în ceea ce privește performanța pe piața bursieră, accesul la capital și câștigarea licitațiilor.
 • Urmăriți și evaluați progresul – comparați-vă performanța de mediu cu cea a colegilor din industria dumneavoastră, cu un scor de sustenabilitate recunoscut la nivel internațional și feedback în raport cu obiectivele dumneavoastră climatice.
 • Descoperiți riscurile și oportunitățile – identificați riscurile și oportunitățile de mediu emergente care altfel ar fi trecute cu vederea, pentru a informa strategia bazată pe date.
 • Devansează reglementările – într-o lume în care publicarea obligatorie a informațiilor este din ce în ce mai importantă, publicarea informațiilor prin intermediul CDP permite companiilor să respecte normele de raportare în mai multe regiuni. Cu CDP, veți fi pe deplin aliniați la recomandările TCFD de bune practici.

Publicarea informațiilor este primul pas esențial pentru a determina acțiuni de mediu, iar CDP este standardul de aur pentru raportarea de mediu a companiilor.

Apa este o resursă naturală esențială de care depind multe întreprinderi și, cel mai probabil, va deveni material de raportat pentru multe companii. Dacă apa este definită ca un subiect material, companiile trebuie să raporteze mai multe puncte (ESRS E3) legate de:


• Cum sunt identificate impacturile, riscurile și oportunitățile legate de apa materială și resursele marine.
• Politici și acțiuni legate de gestionarea resurselor de apă și marine
• Valoare și ținte, inclusiv retrageri și eliberări, defalcate pe geografie și segment de activitate
• Efecte financiare anticipate ale impactului, riscurilor și oportunităților legate de apă și resursele marine.


Având în vedere efectele financiare legate de consumul de apă și amenințarea crescândă a deficitului de apă, îmbunătățirea monitorizării și raportării resurselor de apă va fi de o importanță crucială pentru întreprinderi.

Contactaţi-ne

Completați formularul de mai jos și echipa noastră va fi încântată să vă ajute.

Vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră! Vă vom contacta în curând.