Evaluarea ciclului de viață (LCA)

O Analiză a Ciclului de Viață (LCA) vă ajută să înțelegeți mai bine diferitele etape ale ciclului de viață al produsului dumneavoastră și impactul pe care acesta l-ar putea avea asupra mediului – de la producția de materii prime, prin întregul lanț de aprovizionare, producție și utilizare, până la reciclare sau eliminare.

Descoperiți performanța de sustenabilitate a produsului dvs.

Aflați care este impactul produsului dumneavoastră asupra mediului înconjurător și cum să îl reduceți.

Ce este o evaluare a ciclului de viață?

O evaluare a ciclului de viață – LCA – identifică impactul total asupra mediului cauzat de un produs, serviciu sau alt sistem. Aceasta include atât impactul direct, cât și cel indirect pe parcursul întregului ciclu de viață al produsului, exprimându-le în categorii precum efectul asupra schimbărilor climatice și toxicitatea pentru populaţie.

Analiza impactului asupra mediului - Dincolo de amprenta de carbon

Evaluarea include intrările de materiale și energie, produse și subproduse, precum și ieșirile de-a lungul întregului ciclu de viață – de la producție și utilizare până la depozitare sau reciclare. Analiza se bazează pe cele mai bune practici LCA, în conformitate cu standardele internaționale ISO. În timp ce amprenta de carbon a unui produs ia în considerare doar categoria de impact a schimbărilor climatice, în conformitate cu ISO 14067, evaluarea ciclului de viață respectă ISO 14040 și ISO 14044.

Etapele evaluării ciclului de viață

Un LCA se bazează pe teoria „de la cradle-to-grave’’, examinând diferite etape ale produsului:

Prezentare generală a unui ciclu de viață tipic conform ISO 14040

Cum pot beneficia companiile de LCA?

Un LCA servește drept bază pentru luarea deciziilor strategice, precum și pentru marketing și comunicare pe baze științifice. Fiind o metodă cantitativă, aceasta permite unei companii să prezinte părților interesate impactul asupra mediului într-un mod tangibil, măsurabil și științific. În plus, evaluarea impactului permite identificarea factorilor economici și de mediu critici în cadrul ciclului de viață al unui serviciu sau al unui produs. Acești factori de risc pot fi apoi abordați în mod corespunzător și pot fi derivate măsuri pentru un concept de afaceri ecologic, optimizarea proceselor sau o proiectare ecologică îmbunătățită. În general, aceasta ajută echipa de conducere și de management în strategia ESG, deoarece un LCA este benefică pentru mai multe departamente sau procese corporative, oferind baza pentru:

Îmbunătățirea lanțului de procese

Economisirea materialelor și a energiei

Identificarea de noi oportunități de îmbunătățire pentru o afacere sustenabilă

Proiectarea îmbunătățită a produselor pentru a asigura produse și construcții sustenabile

Îmbunătățirea dezvoltării produselor prin luarea în considerare a producției sustenabile

Reducerea costurilor

Marketing transparent și credibil

Comparabilitatea produselor pe baza criteriilor de sustenabilitate

Serviciile noastre LCA

Consultanţii nostrii sunt încântaţi să vă ofere o analiză a ciclului de viață pentru produse și servicii.

În plus, vă ajutăm la stabilirea obiectivului și a domeniului de aplicare pentru etape mai ecologice ale ciclului de viață al produselor, care includ mai mult decât reducerea emisiilor, ambalaje sustenabile sau eliminarea deșeurilor, de exemplu. Pe baza unui LCA, se poate dezvolta mai departe o declarație de mediu a produsului (EPD) sau un calcul al amprentei ecologice a produsului (PEF).

FAQ

Întrebări frecvente privind evaluările ciclului de viață

O analiză a ciclului de viață este un rezultat clar și prezentabil pentru toate părțile interesate, care explică în mod clar impactul unui produs, serviciu sau proces asupra mediului. Standardele ISO 14044 și 14040 asigură coerența în analiza ciclului de viață.

Evaluarea impactului pe durata ciclului de viață (LCIA) este o etapă integrată a unui LCA. În timp ce LCA-ul implică diferite etape, cum ar fi pregătirea și interpretarea rezultatelor, analiza specifică a impactului asupra mediului are loc în cadrul LCIA.

O evaluare a impactului unui produs constă în mai multe etape, inclusiv cea preliminară și cea de încheiere. Stabilirea domeniului de aplicare, definirea limitelor sistemului și colectarea datelor sunt importante pentru pregătire. În plus față de analiza propriu-zisă, atenuarea, raportarea și monitorizarea fac, de asemenea, parte din metodă. Nu ezitați să contactați denkstatt pentru a afla mai multe informaţii despre procedură.

În conformitate cu ISO 14040, etapele unui produs pot fi clasificate după cum urmează:

  • faza materială: extragerea materiilor prime necesare pentru fabricație
  • faza de producție: diferite procese industriale, cum ar fi termoformarea sau tratamentul chimic ori mecanic, de exemplu
  • faza de distribuție: ambalarea produsului, transportul și depozitarea materiilor prime din amonte ale acestuia
  • faza de utilizare: cerințe în timpul utilizării, cum ar fi consumul de energie și costurile de mentenanță
  • sfârșitul ciclului de viață: eliminarea sau reciclarea materialelor

Contactaţi-ne

Completați formularul de mai jos și echipa noastră va fi încântată să vă ajute.

Vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră! Vă vom contacta în curând.