Strategia de sustenabilitate pentru afacerea dumneavoastră

O strategie de sustenabilitate este planul dumneavoastră de acțiune strategică pentru a deveni o afacere sustenabilă. Aceasta se bazează pe o evaluare a performanțelor, pe o analiză a mediului de piață al companiei dumneavoastră și pe cerințele legislative.

Provocările globale sunt multiple - la fel și opțiunile dumneavoastră

Găsiți un plan de sustenabilitate care să se potrivească nevoilor dumneavoastră. În calitate de consilier de încredere, lucrăm la strategia dumneavoastră de afaceri sustenabilă pentru un impact maxim.

Ce se înțelege prin sustenabilitate?

Sustenabilitatea este o abordare de afaceri care pune în centrul atenției responsabilitatea pentru impactul unei companii. În consecință, o afacere sustenabilă aduce contribuții valoroase în cele trei domenii: economie, ecologie și societate. Din cauza schimbărilor climatice, practicile sustenabile în afaceri sunt adesea asociate cu măsuri în ceea ce privește responsabilitatea față de mediu. Dar asta nu este nici pe departe tot. De asemenea, transformările normative și sociale stimulează necesitatea unei abordări sustenabile a afacerilor.

Sustenabilitatea corporativă acoperă mult mai mult decât acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. O strategie de afaceri sustenabilă poate include și aspecte legate de sustenabilitatea socială. De obicei, măsurile unei strategii de sustenabilitate converg în managementul sustenabilităţii unei companii. Cu toate acestea, nu numai departamentul ESG (Guvernanță socială și de mediu) sau CSR (Responsabilitate socială corporativă) sunt responsabile de implementare. Sustenabilitatea corporativă privește întreaga companie, pentru a vă poziționa cât mai bine pentru viitor.

Elementele unei strategii de afaceri de succes în materie de sustenabilitate

O strategie de succes în materie de sustenabilitate depinde de o abordare sistematică. Prin urmare, cadrul nostru de strategie de sustenabilitate constă în 3 faze, care ne permit să dezvoltăm o soluție personalizată și fezabilă pentru dumneavoastră:

Faza 1:
Analiză la 360 de grade

Circumstanțele interne și externe trebuie mai întâi analizate și sintetizate ca bază pentru luarea deciziilor strategice.

Faza 2:
Dezvoltarea strategiei

Definim domeniile de acțiune strategice esențiale în materie de sustenabilitate și concepem o strategie de sustenabilitate integrată și globală.

Faza 3:
Implementarea strategiei

Implementăm obiective măsurabile și măsuri concrete, care contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice.

Provocarea este reală.
Dar partea bună este că: strategiile de afaceri sustenabile funcționează.

Sustenabilitatea nu este o opțiune, ci o necesitate. Viitorul aduce multe provocări, care vă pot afecta afacerea, vom enumera câteva dintre ele: epuizarea resurselor, întreruperea lanțului de aprovizionare și incertitudini majore datorate schimbărilor climatice, crizei biodiversității sau nedreptății sociale. În același timp, publicul larg și alte părți interesate exercită din ce în ce mai multe presiuni asupra companiilor pentru a face parte din soluție – prin așa-numita creștere ecologică sau ca o afacere ecologică. O strategie optimă de sustenabilitate abordează toate aceste circumstanțe.

Beneficiile de a vă face afacerea dumneavoastră sustenabilă cu noi

Adaptați-vă afacerea la riscurile și oportunitățile viitoare

Companiile de succes privesc înainte și se pregătesc pentru viitor. O strategie de succes în materie de sustenabilitate se bazează pe condițiile-cadru la care este expusă o companie.

Implementarea unei strategii de sustenabilitate cu impact

Elaborarea unei strategii de sustenabilitate poate fi o sarcină complexă. Oferim o procesare concentrată și eficientă, adaptată nevoilor dumneavoastră, deoarece managementul sustenabilității este serviciul nostru principal.

Susținem conformarea legală

Solicitările companiilor sunt în creștere, nu în ultimul rând din cauza taxonomiei UE și a CSRD. Acest lucru necesită înțelegere, experiență și o abordare holistică - noi le acoperim pe toate.

Îmbunătățiți-vă reputația și procesul de raportare

Mai întâi faptele, apoi vorbele. Aceasta este calea pentru a vă îmbunătăți reputația. Oferim o bază profesională pentru comunicarea privind sustenabilitatea prin procese clare de raportare a sustenabilității.

Serviciile strategiei noastre de sustenabilitate

Elaborarea unei strategii de sustenabilitate

Se dezvoltă o strategie de sustenabilitate cu piloni clar definiți și ușor de înțeles, pe baza unei analize la 360 de grade a performanței companiei dumneavoastră și a contextului. Aceasta poate include cerințele clienților și ale investitorilor. Punerea în aplicare urmărește extinderea punctelor forte existente și gestionarea punctelor slabe, satisfăcând o cerere în continuă creștere din partea legiuitorului și a pieței pentru o perspectivă profesională, integrată și gestionată în mod activ asupra viitoarelor măsuri de sustenabilitate. Pentru a evalua performanța actuală a companiei în ceea ce privește gestionarea sustenabilității (așa-numita maturitate a sustenabilității), experții denkstatt au dezvoltat o analiză modulară care să se potrivească cel mai bine nevoilor dumneavoastră.

Analiza materialității

Înainte de a trece la implementarea strategiei, vă recomandăm să efectuați o analiză a materialității, numită și evaluarea materialității. Aceasta reprezintă nucleul oricărui management al sustenabilității și construiește baza pentru subiectele discutate în cadrul raportării. Aceasta definește ce subiecte de mediu, sociale și etice sunt materiale și asupra cărora compania dumneavoastră trebuie să se concentreze. Abordarea denkstatt corespunde recomandării standardelor universale GRI și abordării legate de „dublă materialitate”, un element obligatoriu al viitoarelor raportări în conformitate cu CSRD.

Ce înseamnă „material”? Acest aspect trebuie evaluat din trei perspective diferite. În primul rând, din perspectiva celor mai importante părți interesate, în al doilea rând, din perspectiva impactului social și de mediu și, în al treilea rând, din perspectiva relevanței pentru succesul afacerii. Subiectele care sunt identificate ca fiind materiale devin domenii de interes și vor fi separate de alte subiecte care pot fi dezavantajate. Beneficii:

Beneficii:

 • Concentrare sporită asupra resurselor interne (limitate) și utilizarea optimă a atenției cititorului (raport).
 • O evaluare a materialității obținută în mod profesionist poate contribui la prevenirea "greenwashing-ului", la creșterea credibilității și la reducerea riscurilor legate de reputație.
 • Aprobarea eficientă a managementului pentru domeniile de interes strategic (reducerea poverii decizionale a intereselor interne conflictuale).
 • Prioritizarea subiectelor conduce la o operaționalizare concentrată a strategiei de sustenabilitate și permite o alocare mai ușoară a resurselor printr-un proces de bugetare simplificat.

Guvernanța sustenabilității

Cunoașterea noastră profundă a diverselor ramuri, a dimensiunilor companiilor și a abordărilor de guvernanță în materie de sustenabilitate vă ajută să vă inspirați cu privire la modul în care puteți integra cel mai bine sustenabilitatea în organizația dumneavoastră. Evaluarea comparativă cu companii asemănătoare ca şi compania dumneavoastră și cu modul lor de gestionare a sustenabilității crează o conștientizare a managementului, cu privire la ceea ce ar putea fi o dimensiune și o structură adecvată a managementului sustenabilității contemporane.

Vă oferim sprijin în diferite etape ale proceselor dumneavoastră și găsim o strategie care se potrivește companiei dumneavoastră!

FAQ

Întrebări frecvente privind strategia de sustenabilitate

Cu cât vă cunoașteți mai bine punctele forte și punctele slabe, cu atât mai bine puteți reacționa și fi mai bine pregătiți. Ceea ce este valabil pentru strategia de afaceri în general se aplică si unei strategii de sustenabilitate. Pentru a vă gestiona punctele forte și punctele slabe, este normal să vă interesați de performanța percepută în materie de sustenabilitate a principalelor părți interesate, să cercetați performanța colegilor, să evaluați propria maturitate în materie de sustenabilitate și, eventual, să obțineți o evaluare independentă. Pe baza acestei analize, oportunitățile care trebuie dezvoltate și riscurile care trebuie gestionate devin evidente și aveți o bază solidă pentru punerea în aplicare a strategiei. Ca și cadru structural, este util să aveți o evaluare finalizată a materialității și subiecte materiale bine definite.

Analiza de materialitate reprezintă nucleul oricărui management al sustenabilității și constituie baza pentru toate subiectele discutate în cadrul raportării. Aceasta definește asupra căror subiecte de mediu, sociale și etice trebuie să se concentreze. În acest fel, resursele de management pot fi utilizate într-un mod orientat și eficient. Standardele generale de raportare și cerințele legale se bazează pe o analiză profesionistă a pragului de semnificație.

În mod ideal, există o singură strategie de afaceri care să pună în aplicare în profunzime considerentele de sustenabilitate, cum ar fi limitele planetare și coeziunea socială. În practică, însă, strategiile de afaceri își limitează adesea punctul de vedere la cifrele de performanță financiară pe termen scurt și mediu. O strategie de sustenabilitate umple acest gol prin evaluarea holistică a modelelor de afaceri actuale și prin imaginarea alternativelor necesare. Aceasta include extinderea perspectivei pe termen lung, incluzând întregul lanț valoric în amonte și în aval, evaluarea perspectivelor părților interesate externe, luarea în considerare a impactului social și de mediu și încorporarea aspectelor nefinanciare ale creării și menținerii valorii, cum ar fi riscul atenuat, reputația mărcii și a angajatorului sau independența față de dinamica pieței globale.

Cea mai mare parte a gândirii GRI a fost adoptată de către EFRAG în proiectul ESRS al CSRD. Cu toate acestea, CSRD integrează pretutindeni o dublă materialitate – ceea ce afectează dezvoltarea strategiei de sustenabilitate pentru a nu se concentra doar pe ceea ce este mai bine pentru oameni și planetă, ci și pe riscurile și șansele cu care se confruntă companiile din cauza tendințelor legate de sustenabilitate. Organizațiile trebuie acum să raporteze cu privire la interrelația dintre performanța de afaceri și performanța în materie de sustenabilitate nu numai în ceea ce privește strategia, ci și în ceea ce privește guvernanța, procesul decizional și evaluarea performanței. În plus, este necesară o perspectivă agregată de gestionare a sustenabilității, precum și contemplarea fiecărui subiect material specific.

Nu există o singură abordare corectă, ci depinde mai degrabă de standardul de raportare pe care îl utilizați. De exemplu, standardul GRI recomandă două dimensiuni:

 1. impactul economic, de mediu și social (din interior spre exterior, adică impactul
  organizației raportoare asupra economiei, mediului și societății).
 2. importanța părților interesate.

Proiectele CSRD / ESRS presupun, de asemenea, două dimensiuni, dar cea de-a doua diferă:

 1. impactul asupra sustenabilității (de asemenea, din interior spre exterior, precum GRI)
 2. impactul financiar (riscuri și oportunități semnificative asupra valorii companiei,
  modelului de afaceri, strategiei, realizării obiectivelor și creării de valoare)

Cu toate acestea, GRI, precum și CSRD și alte cadre sprijină utilizarea tuturor celor trei dimensiuni:

 1. Impactul asupra sustenabilităţii
 2. Impactul financiar
 3. Contribuția părților interesate (GRI ca dimensiune proprie, CSRD pentru extinderea și validarea celorlalte două)

Contactaţi-ne

Completați formularul de mai jos și echipa noastră va fi încântată să vă ajute.

Vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră! Vă vom contacta în curând.