Mobilitate corporativă și managementul transportului pentru companii

Mobilitatea sustenabilă vă permite să reduceți amprenta de carbon a companiei dumneavoastră, să îi îmbunătățiți reputația și să vă îmbunătățiți performanța generală în materie de sustenabilitate. Experții noștri în mobilitate elaborează cea mai bună soluție pentru dvs.: de la deplasarea zilnică a angajaților dvs. până la potențialul din lanțul dvs. valoric.

Găsiți calea către strategia de mobilitate inteligentă

Calitatea datelor, inovarea și orientarea metodologică sunt esențiale pentru dezvoltarea unor măsuri eficiente care să determine o schimbare în gestionarea mobilității și a transporturilor. Noi, cei de la denkstatt, suntem experți în toate acestea.

Ce este managementul transporturilor și al mobilității?

Managementul transporturilor și al mobilității se referă la coordonarea și optimizarea sistemelor și serviciilor de transport sau de logistică. Soluțiile inteligente de gestionare a mobilității încearcă să răspundă nevoilor de mobilitate ale persoanelor, comunităților și companiilor. Pe măsură ce crește presiunea reglementărilor și apar cerințele clienților și ale angajaților, aspectele legate de sustenabilitatea mobilității corporative devin din ce în ce mai importante.

De ce este important transportul sustenabil pentru mediul de afaceri

Transportul este vital pentru economia noastră, dar și o sursă majoră și în creștere de emisii de gaze cu efect de seră, în special transportul rutier. De asemenea, transportul reprezintă adesea o parte semnificativă a amprentei de carbon a unei companii și este un domeniu crucial în majoritatea strategiilor de sustenabilitate sau de decarbonizare ale companiilor. În plus, guvernele fac presiuni pentru un transport mai sustenabil, consumatorii se așteaptă ca bunurile să fie transportate cu gândul la climă, iar clienții din mediul de afaceri își stabilesc obiective ambițioase privind emisiile bazate pe date științifice, inclusiv în ceea ce privește transportul și logistica. Dincolo de aceasta, incertitudinile tehnologice, lipsa forței de muncă, întreruperile lanțului de aprovizionare sau restricțiile de acces reprezintă riscuri de afaceri semnificative din perspectiva transporturilor.

Deplasarea
angajaților

călătorii de
afaceri

Gestionarea
flotei

Logistică și lanț
de aprovizionare

Domenii de acțiune în domeniul mobilității corporative

Având în vedere această nevoie urgentă de decarbonizare a transporturilor, precum și evoluțiile de reglementare, tehnologice și socio-economice, managementul mobilității în cadrul companiilor reprezintă o șansă pentru ele de a reduce emisiile și costurile de transport, de a da dovadă de leadership și de angajament, precum și de a sprijini și implica angajații în schimbarea rutinelor de mobilitate și în trecerea la moduri de transport mai sustenabile.

Deplasările angajaților, călătoriile în interes de serviciu, gestionarea parcului auto și transportul de mărfuri sunt domenii majore în care un set de măsuri de infrastructură, comunicare și sensibilizare pot îmbunătăți opțiunile de călătorie și, prin urmare, pot schimba comportamentul de călătorie și activitatea de transport. În acest sens, calitatea datelor, implicarea angajaților, orientarea metodologică și inovarea sunt esențiale pentru dezvoltarea unor măsuri eficiente și pentru stimularea schimbării.

Care sunt beneficiile unui sistem de management al transporturilor?

Reducerea emisiilor

Reducerea emisiilor generate de transporturi (din deplasările angajaților, călătoriile în interes de serviciu, transportul de marfă și flota dumneavoastră) de-a lungul lanțului valoric. De asemenea, abordarea altor efecte asupra mediului (zgomot, particule în suspensie...) care vă pot amenința licența de funcționare.

Reducerea costurilor

Reducerea costurilor pe termen scurt (sănătatea angajaților, economiile de combustibil, subvențiile...) și pe termen lung (Costul total al proprietății mai mic al parcului auto, expunerea la taxa pe carbon, costurile de infrastructură...). Subvențiile și prețurile interne ale carbonului sprijină tranziția.

Implicare și leadership

Demonstrarea angajamentului conducerii: Implicarea angajaților, îmbunătățirea sănătății, a bunăstării și a satisfacției. Colaborarea cu clienții și partenerii în cadrul unor proiecte inovatoare pentru reducerea emisiilor.

Managementul mobilității în cadrul companiilor înseamnă mai mult decât soluții sustenabile de deplasare în interes de serviciu. Vă sprijinim să vă luați cu dumneavoastră la drum tot potențialul .

Serviciile noastre de transport sustenabil

Managementul sustenabil al mobilității corporative se referă la deplasarea angajaților, la gestionarea călătoriilor de afaceri, la gestionarea flotei, precum și la transportul de marfă, logistică și lanțul de aprovizionare. Aceasta vizează calcularea și reducerea emisiilor generate de transport de-a lungul lanțului valoric prin evitarea transportului, transferarea călătoriilor către moduri de deplasare sustenabile și creșterea eficienței, oferind astfel beneficii economice, ecologice și de altă natură.

Rezultate Managementul mobilității corporative reduce emisiile și costurile de transport, implică și sprijină angajații și demonstrează leadership, fiind un element vital al oricărui efort de sustenabilitate sau de decarbonizare. În esență, un concept de mobilitate sustenabilă cu o combinație adaptată de infrastructură sustenabilă, comunicare și măsuri de sensibilizare încurajează transferul modal către transportul public, călătoria activă, mobilitatea partajată, vehiculele cu emisii zero și alte moduri de transport sustenabile

Vă oferim sprijin în diferite etape ale proceselor dumneavoastră și găsim o strategie care se potrivește companiei dumneavoastră!

FAQ

Întrebări frecvente privind mobilitatea și transportul sustenabil

Managementul mobilității în cadrul companiilor reprezintă o abordare sistematică a coordonării și optimizării nevoilor de transport ale angajaților, contractorilor și altor categorii de personal ale unei organizații. Obiectivele de sustenabilitate joacă un rol la fel de important ca și nevoile de mobilitate. Opțiunile de transport și de mobilitate sigure, eficiente și sustenabile ar trebui să reducă simultan potențialele efecte negative. Prin urmare, prevenirea poluării aerului și a emisiilor de carbon sunt obiective frecvente ale managementului mobilității corporative.

Emisiile din transporturi joacă un rol crucial în combaterea schimbărilor climatice. Având în vedere că se așteaptă ca cererea globală de transport să se dubleze sau să se tripleze până în 2050, este esențial să se decarbonizeze rapid și semnificativ transportul, în special transportul rutier, care este responsabil pentru cea mai mare parte a emisiilor.

Decarbonizarea transporturilor ocupă un loc important în peisajul de reglementare, multe guverne stabilind obiective de eliminare treptată a vehiculelor cu motoare cu combustie internă, introducând prețuri sau taxe pe carbon, promovând combustibili și infrastructuri alternative și introducând restricții de acces (în special în orașe). În special, pachetul „Fit-for-55” al UE privind acordul verde vizează stabilirea unui preț pentru emisiile din transporturi și promovarea combustibililor alternativi, a eficienței și a investițiilor în infrastructură. Astfel, cunoașterea peisajului de reglementare, existența unei căi clare de decarbonizare a flotei, sprijinirea angajaților în comportamentul lor de deplasare sustenabilă și colaborarea la soluții logistice sustenabile inovatoare reduc costurile și vă asigură licența de funcționare.

Electricitatea va juca un rol major în reducerea netă la zero a emisiilor din transporturi, devenind combustibilul dominant în viitor. Autovehiculele electrice cu baterii sunt aici pentru a rămâne, având în vedere eficiența lor mai mare și emisiile mai scăzute de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață, autonomia și capacitățile de încărcare sporite și paritatea costului total pe proprietăți pe multe piețe. Cu toate acestea, energia electrică ecologică și gestionarea inteligentă a parcului auto sunt esențiale pentru a realiza întregul lor potențial de sustenabilitate și pentru a evita efectele de ricoșeu. De asemenea, se preconizează că autocamioanele electrice cu baterii și cu celule de combustibil își vor crește rapid cotele de piață în următorii ani.

Cu toate acestea, un sistem de transport sustenabil, echitabil, accesibil și corect al viitorului nu va însemna pur și simplu trecerea tuturor vehiculelor de la benzină sau motorină la combustibili alternativi, ci va face ca transportul public, mobilitatea partajată, călătoriile active, mobilitatea virtuală și alte moduri sustenabile să joace un rol mai important în mixul de mobilitate.

Un concept de mobilitate corporativă cu o combinație largă de măsuri de infrastructură, de comunicare și de sensibilizare, precum și alte stimulente, poate sprijini trecerea la moduri de transport mai sustenabile pentru deplasarea angajaților și pentru călătoriile de afaceri. Acest lucru nu numai că reduce emisiile generate de transport, dar are și beneficii financiare (în contextul creșterii prețurilor la combustibili) și efecte pozitive asupra sănătății și bunăstării angajaților. De exemplu, abonamente subvenționate pentru transportul în comun sau biciclete (electrice), soluții îmbunătățite de partajare a mașinilor, de ridesharing sau de utilizare în comun a mașinilor, o mai bună infrastructură pentru biciclete (suporturi securizate pentru biciclete, stații de reparare a bicicletelor), politici de deplasare mai ecologice (politica privind autovehiculele, gestionarea locurilor de parcare, politica de deplasare) sau abordări bazate pe povești și pe jocuri sunt câteva dintre numeroasele măsuri posibile.

Gestionarea sustenabilă a mobilității este rentabilă în mai multe moduri, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. De exemplu, economiile imediate de combustibil duc la un cost total mai mic al unei flote sustenabile, expunerea redusă la taxa pe carbon sau mai puțin spațiu pentru parcări au beneficii economice. În plus, poate aduce beneficii financiare și pentru angajați, favorizând astfel satisfacția și păstrarea angajaților.

Emisiile din transporturi ar trebui calculate în conformitate cu Protocolul privind gazele cu efect de seră și/sau cu standardele naționale sau sectoriale relevante. În general, emisiile se calculează pe baza datelor privind combustibilul (motorină, gaz, electricitate…) sau activitatea (pasageri sau tone-kilometri), cu factorii de emisie respectivi în funcție de tipul de combustibil sau de modul de transport. Disponibilitatea, coerența și calitatea datelor reprezintă provocări majore, de exemplu, în ceea ce privește călătoriile de afaceri sau datele privind deplasările clienților sau datele de transport de la furnizorii terți de servicii logistice.

Un sondaj privind mobilitatea angajaților este un instrument esențial în cadrul proiectelor de gestionare a mobilității sustenabile pentru a măsura activitatea de transport și a calcula emisiile de transport generate de deplasarea zilnică. Cu toate acestea, pentru a implica angajații și pentru a dezvolta un set eficient de măsuri de mobilitate, recomandăm utilizarea acestuia și pentru a afla mai multe despre comportamentul de călătorie (motive, calitatea călătoriilor/infrastructură), pentru a afla ce este necesar pentru trecerea la moduri de transport sustenabile și pentru a cere oamenilor să-și exprime ideile și feedback-ul. Ratele ridicate de răspuns la sondaje, de obicei de 60-80%, dovedesc că mobilitatea are o importanță uriașă pentru mulți angajați.

Contactaţi-ne

Completați formularul de mai jos și echipa noastră va fi încântată să vă ajute.

Vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră! Vă vom contacta în curând.