Alinierea taxonomiei UE

Taxonomia UE stabilește ce activități economice pot fi considerate sustenabile. Ea are un impact asupra deciziilor de investiții și a fluxurilor de capital, favorizând practicile comerciale ecologice și sustenabile. Măsurile de aliniere la taxonomia UE devin cruciale pentru companii și instituții financiare.

Respectați cerințele de raportare obligatorie și profitați de oportunitățile de a deveni mai atractivi pentru investitori.

Indiferent de ceea ce înseamnă taxonomia UE pentru dumneavoastră: Abordarea noastră holistică ne permite să luăm în considerare ESG, CSRD și soluțiile din Taxonomia UE ca un întreg.

Ce este taxonomia UE?

Regulamentul UE privind taxonomia este un sistem de clasificare a sustenabilității ecologice a activităților companiilor. El definește activitățile sustenabile ca fiind cele care contribuie în mod semnificativ la realizarea obiectivelor de mediu ale UE. Acesta este motivul pentru care taxonomia UE are o legătură strânsă cu „Green Deal” al UE.

Criteriile taxonomiei UE explicate

Taxonomia UE obligă societățile și instituțiile financiare să publice informații relevante pentru taxonomie, cum ar fi cifra de afaceri și investițiile. Aceasta definește 6 obiective de mediu care sunt utilizate pentru evaluare:

Atenuarea schimbărilor climatice

Adaptarea la schimbările climatice

Utilizarea sustenabilă și protecția resurselor de apă și resurselor marine

Tranziția către o economie circulară

Prevenirea și controlul poluării

Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor

De ce ar trebui companiile să fie preocupate de Regulamentul UE privind taxonomia

Există mai multe motive pentru care Regulamentul UE privind taxonomia ar putea fi relevant pentru dumneavoastră. Pe de o parte, taxonomia UE sprijină actorii de pe piață în luarea unor decizii de investiții sustenabile. Pe de altă parte, acesta a introdus un limbaj comun pentru activitățile sustenabile. Pentru actorii de pe piață, este important să stăpânească acest limbaj pentru a-și realiza potențialul pe piața financiară. Pe de altă parte, companiile care intră în prezent sub incidența Directivei privind raportarea nefinanciară (NFRD) trebuie să furnizeze informații privind măsura în care activitățile lor economice sunt aliniate la taxonomia UE în cadrul rapoartelor lor de sustenabilitate.

Creșterea ecologică dă roade – cu cât începeți mai devreme, cu atât mai bine

Serviciile noastre

Vă ajutăm să îndepliniți cerințele de reglementare ale taxonomiei UE și vă oferim sprijin suplimentar pentru a vă spori impactul pozitiv. În acest proces, identificăm oportunitățile de gestionare a sustenabilității pentru a vă face operațiunile de afaceri mai sustenabile. De exemplu, în ceea ce privește acțiunile climatice sau alte subiecte legate de ESG (mediu, social și guvernanță).

Suport pentru întreaga gamă de taxonomie UE

Vă sprijinim în toate întrebările și etapele pentru realizarea unui raport de taxonomie UE privind activitățile companiei dumneavoastră. Acesta acoperă stabilirea proiectului, o analiză amplă a activităților și examinarea tehnică a criteriilor. Include, de asemenea, colectarea de date și calcularea KPI, precum și documentarea și raportarea procesului.

Servicii de taxonomie UE modulare ca:

Vă oferim sprijin în diferite etape ale proceselor dumneavoastră și găsim o strategie care se potrivește companiei dumneavoastră!

FAQ

Întrebări frecvente cu privire la taxonomia UE

Piața investițiilor ecologice este foarte dinamică și se află în creștere puternică. Prin urmare, companiile care nu iau în considerare alinierea taxonomiei în activitățile lor ar putea fi mai puțin interesante pentru investitori și bănci. În plus, mai multe companii sunt obligate să raporteze în conformitate cu taxonomia UE.

Întotdeauna ne străduim să creăm o imagine cuprinzătoare a raportării și, prin urmare, lucrăm pentru a obține rapoarte care să prezinte o raportare coerentă a sustenabilității.

În afară de generarea evidentă a dovezilor tehnice, care necesită multe resurse, contabilitatea taxonomiei poate fi considerată, de asemenea, un factor de stimulare a efortului. Acest lucru se datorează faptului că taxonomia UE necesită adesea analize și defalcări specifice ale conturilor. În general, implicarea mai multor departamente necesită reconcilieri care necesită mult timp. Acesta este motivul pentru care multe companii caută partenerul potrivit pentru a oferi un sprijin optim în acest proces.

Nu, toate societățile din sfera de aplicare a raportării trebuie să raporteze în conformitate cu taxonomia UE. De asemenea, activitățile care nu generează cifră de afaceri sunt relevante și trebuie raportate. Acest lucru este valabil, de exemplu, pentru bunurile imobiliare și parcul auto.

În procesul de raportare a taxonomiei UE sunt implicate mai multe sarcini complexe. Abordările de automatizare trebuie să se integreze perfect în procesele existente și în structura companiei dumneavoastră. Pe baza experienței noastre extinse în domeniul raportării de sustenabilitate, vă sprijinim în găsirea soluției de automatizare sau de digitalizare potrivite pentru compania dumneavoastră.

Contactaţi-ne

Completați formularul de mai jos și echipa noastră va fi încântată să vă ajute.

Vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră! Vă vom contacta în curând.