SBTi & PCAF: Evaluarea și reducerea emisiilor finanțate

Instituțiile financiare sunt considerate responsabile pentru ambiția lor de decarbonizare și pentru obiectivele de reducere a emisiilor finanțate. Cadrul inițiativei Science Based Targets (SBTi) și Parteneriatul pentru contabilizarea financiară a emisiilor de carbon (PCAF) oferă sprijin pentru acest proces.

Identificați amprenta de carbon a portofoliului dumneavoastră

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon și contribuția la decarbonizarea economiei este ceea ce contează pentru părțile interesate și pentru afacerea dvs. – acum și în viitor.

Ce este PCAF?

PCAF este acronimul de la Partnership for Carbon Accounting Financials.

Acesta a dezvoltat un standard global pentru calcularea emisiilor finanțate

(în cadrul emisiilor din domeniul de aplicare 3) pentru următoarele clase de active:

În plus, PCAF a dezvoltat standardul global pentru calcularea „emisiilor asociate asigurărilor”, care permite subscrierilor să evalueze impactul portofoliului lor de subscrieri. În cea mai recentă publicație, PCAF a dezvoltat un standard pentru măsurarea și raportarea emisiilor de GES asociate activităților de facilitare a pieței de capital (emisii facilitate), cum ar fi:

• Facilitarea emiterii de noi datorii publice și capitaluri proprii

• Facilitarea datoriilor și a investițiilor în capitaluri proprii în companii private

• Credite sindicalizate 

În viitor, este posibil să apară și mai multe instrumente financiare sau adaptări, deoarece metodologia PCAF își evaluează și își dezvoltă continuu metodele. În viitor, ar putea urma și mai multe instrumente financiare sau adaptări, deoarece metodologia PCAF își evaluează și dezvoltă în mod continuu metodele.

Ce legătură există între PCAF și SBTi?

Identificarea emisiilor din domeniul de aplicare 1, 2, 3 a ajuns de mult timp în sectorul financiar. Atât PCAF, cât și cadrul SBTi sunt metode consacrate și recunoscute, care oferă îndrumări pentru instituțiile financiare în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2. Acest lucru se datorează faptului că ele pot fi utilizate pentru a evalua emisiile finanțate și pentru a stabili obiective bazate pe date științifice pentru un portofoliu.

Care sunt beneficiile unei evaluări finanțate a emisiilor?

Cunoașterea impactului CO2 asupra portofoliului dumneavoastră vă oferă mari beneficii, deoarece nu numai că devine mai important pentru clienți și investitori dar şi pentru că deschide posibilități semnificative de conducere și gestionare pentru proprietarii de active, precum și pentru administratorii de active. În plus, cunoașterea amprentei de carbon a portofoliului dvs. reprezintă baza pentru stabilirea obiectivelor de emisii și a căii dvs. de decarbonizare. Prin urmare, o evaluare finanțată a emisiilor este importantă pentru strategia dvs. de sustenabilitate în calitate de instituție financiară.

Cele mai mari beneficii pentru dumneavoastră:

  • Înțelegerea în profunzime a impactului portofoliului dumneavoastră asupra emisiilor de CO2
  • Înțelegerea în profunzime a scorurilor de date și a căilor utilizabile pentru a crește calitatea datelor
  • Posibilități suplimentare de conducere și posibilitatea de a integra emisiile de CO2 în procesele decizionale
  • Având la bază mai multe angajamente de reducere a emisiilor, cum ar fi NZAOA, GFA sau SBTi
  • Dispunând de fundamentul sau baza de referință pentru stabilirea obiectivelor de decarbonizare și pentru dezvoltarea căilor de decarbonizare a portofoliului

Serviciile noastre PCAF și SBTi

Experții denkstatt vă oferă îndrumări privind metodologia și instrumentele de calcul al emisiilor finanțate. Pentru a răspunde în mod ideal nevoilor dumneavoastră, vă oferim diferite servicii:

Pachet de bază:

În conformitate cu abordarea noastră de instruire, vă oferim:

Servicii suplimentare:

Pentru clienții care doresc un sprijin mai puternic și mai intens, le oferim în plus:

Vă oferim sprijin în diferite etape ale proceselor dumneavoastră și găsim o strategie care se potrivește companiei dumneavoastră!

FAQ

Întrebări frecvente privind emisiile finanțate

Emisiile finanțate sunt emisiile de gaze cu efect de seră care sunt finanțate de o instituție financiară. Acestea acoperă emisiile de dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră legate de serviciile și activitățile financiare și sunt alocate în cadrul domeniului de aplicare 3 al emisiilor. Mai exact, acestea sunt indicate ca fiind domeniul de aplicare 3.15.

Există diferite moduri de a calcula emisiile finanțate. Conform PCAF, trebuie utilizat raportul dintre investiția făcută de instituția financiară într-o companie și valoarea companiei.

Așa-numitele „emisii finanțate” pentru instituțiile financiare se încadrează în sfera 3 de emisii. Detaliile referitoare la acestea au fost publicate în Protocolul GHG, categoria 15, care se referă exclusiv la investiții.

SBTi oferă instituțiilor financiare un cadru clarvăzător cu privire la modul în care trebuie stabilite obiectivele. Pe lângă emisiile din domeniul de aplicare 1 și 2, care rezultă din activitățile lor comerciale, SBTi se concentrează asupra emisiilor finanțate ale unei instituții financiare. Obiectivele sunt în general calculate prin luarea emisiilor finanțate de referință ale unei instituții și reducerea acestora în timp, urmând traiectorii globale de decarbonizare.

PCAF completează alte inițiative de finanțare pentru climă prin abordarea unor subiecte care nu au fost rezolvate în cadrul acestora, cum ar fi:

  • Grupul operativ pentru informații financiare legate de climă (TCFD): Furnizarea unui cadru pentru instituțiile financiare în vederea dezvăluirii emisiilor de gaze cu efect de seră, care reprezintă o recomandare a TCFD.
  • Principiile ONU privind investițiile și băncile responsabile (PRI și PRB): PCAF este pe deplin aliniat la PRI și PRB și contribuie la îndeplinirea principiilor acestora.
  • Evaluarea tranziției de capital în cadrul Acordului de la Paris (PACTA): PCAF oferă o gamă mai largă de clase de active care nu fac parte din PACTA.

Inițiativa privind obiectivele bazate pe știință (SBTi): PCAF contribuie la stabilirea bazei de referință pentru obiectivele bazate pe știință prin elaborarea unor metode de evaluare a emisiilor unui portofoliu.

PCAF solicită o taxă anuală de la participanții săi, care este utilizată pentru a-și susține operațiunile. Pentru a avea acces la baza de date a factorilor de emisie și la metodologiile bazate pe internet, este necesară calitatea de semnatar. PCAF urmărește să promoveze creșterea favorabilă incluziunii și este deschis instituțiilor financiare de toate dimensiunile și regiunile. Prin urmare, taxa de semnatar este stabilită în funcție de mărimea instituției, ceea ce face posibilă aderarea instituțiilor financiare mai mici cu taxe mai mici sau fără costuri.

Contactaţi-ne

Completați formularul de mai jos și echipa noastră va fi încântată să vă ajute.

Vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră! Vă vom contacta în curând.