Expert Interviews: Story line_5 – Claudia Ivan – PENNY România

Reading Time: 5 minutes

PENNY este recunoscută pentru angajamentul său profund față de aspectele sociale ale sustenabilității, integrând principiile ESG în toate nivelurile organizației. De la inițiativele locale care sprijină comunitățile, la politici corporative care reflectă cele mai înalte standarde de etică și transparență, PENNY își arată angajamentul nu doar în cuvinte, ci și prin acțiuni concrete.

 

Angajamentul ESG PENNYClaudia, în contextul în care PENNY își manifestă un angajament puternic față de dimensiunea socială în strategia sa de sustenabilitate, în ce mod contribuie abordarea analitică oferită de denkstatt la ilustrarea și comunicarea acestui angajament, atât în interiorul companiei cât și în relația cu partenerii externi?

Claudia Ivan: În fiecare zi, acțiunile și activitățile noastre creează valoare; ele schimbă lumea din jurul nostru. Deși valoarea pe care o creăm depășește cu mult ceea ce poate fi captat în termeni financiari, acesta este, în cea mai mare parte, singurul tip de valoare care este măsurat și contabilizat. Noi, la PENNY, ne-am asumat public responsabilitatea pentru dezvoltarea comunităților. Am apelat la ajutorul profesionist al denkstatt să realizăm primele studii SROI, din dorința de a aborda o comunicare transparentă către consumatori și alte părți interesate cu privire la acțiunile sociale întreprinse de PENNY. În același mod în care un plan de afaceri cuprinde mult mai multe informații decât previziunile financiare, SROI este mult mai mult decât un simplu indicator. Este o poveste despre schimbare, pe care se bazează deciziile noastre, care include studii de caz și informații calitative, cantitative și financiare.

 

Ne-am dorit să prezentăm date și rezultate concrete, deoarece considerăm că așa putem încuraja transparența în piață și promova un model de business sustenabil. Ne-am propus să ne asigurăm că acțiunile noastre de sustenabilitate respectă standardele și reglementările relevante în domeniul social și că metodologia analitică utilizată contribuie la o definire mai clară a obiectivului principal, la măsurarea obiectivelor de sustenabilitate, cât și la propunerea unor strategii de viitor în domeniul social.

 

De exemplu, în 2023 am publicat pentru prima dată diferența de remunerare între femei și bărbați, raportul dintre salariul mediu și cea mai bine plătită funcție și totodată am expus și indicatori extrem de importanți pentru egalitatea de șanse.

 

Prin informarea publicului, atât cu privire la modul în care ne tratăm angajații, cât și la contribuțiile noastre privind comunitățile, depunem eforturi pentru creșterea gradului de conștientizare privind aspectele sociale esențiale, consolidând în același timp și imaginea unui brand responsabil și implicat.

 

Prin analiza detaliată am putut identifica inițiativele de sustenabilitate care aduc cele mai semnificative beneficii sociale (ex. investiții în comunitate bazate pe nevoi specifice – educație, sănătate, cât și inițiative bazate pe conștientizare și educarea consumatorului – risipa alimentară, economie circulară). Există două tipuri de SROI. Noi l-am ales pe cel evaluativ, care se realizează retrospectiv și se bazează pe rezultate reale care au avut deja loc.

 

Consider că a fi o companie sustenabilă presupune să participăm activ la susținerea cauzelor care au într-adevăr nevoie de sprijin prin soluții concrete. Ne angajăm cu grijă față de comunități și susținem dezvoltarea acestora prin intermediul parteneriatelor cu ONG-uri. Implicarea noastră în cauzele sociale se bazează pe alocarea inteligentă și relevantă a resurselor în concordanță cu misiunea noastră.

 

Urmând această linie, ne-a făcut o deosebită plăcere să lucrăm împreună la 2 proiecte de analiză SROI (Social Return on Investement) pentru inițiativa ‘Caravana Sănătate pentru fiecare comunitate‘ și ‘Centrul itinerant pentru recuperarea copiilor cu dizabilități’. În acest proces, care aspecte ale metodologiei SROI ți-au fost deosebit de utile în aprofundarea înțelegerii impactului social al acestor inițiative?

Credem ca atunci când valoarea pentru bani este primordială, societatea ar trebui să aibă o înțelegere a raportului calitate-preț care să includă efectele la nivel social și de mediu alături de cele economice. SROI este modalitatea sistematică de a încorpora valorile sociale împreună cu cele economice în procesele factorilor de decizie. Lucrând alături de denkstatt la primul nostru SROI, am avut oportunitatea de a vedea dincolo de cifre și statistici. Aceste analize ne-au ajutat să ne conectăm mai profund cu comunitățile pe care le servim, oferindu-ne o perspectivă reală asupra impactului nostru. În fiecare zi, la PENNY, ne străduim să facem diferența atingând vieți, oferind speranță și construind punți către un viitor mai luminos pentru comunitățile vulnerabile, iar colaborarea noastră cu denkstatt ne-a permis să transformăm această aspirație în acțiuni concrete și măsurabile.

Fiecare proiect, fiecare inițiativă pe care o susținem, reflectă convingerea noastră că fiecare persoană merită șansa la o viață mai bună. Prin ‘Caravana Sănătate pentru fiecare comunitate’, am ajuns în inima comunităților izolate, oferind acces la servicii medicale vitale. În proiectul ‘Centrul itinerant pentru copii cu dizabilități’, am văzut cum suportul nostru transformă viețile copiilor și le oferă un nou orizont de posibilități. SROI asigură un echilibru între a dovedi și a îmbunătăți sau a aborda paradoxul dintre responsabilitate și învățare prin plasarea perspectivelor diferitelor părți interesate în centrul procesului de evaluare. În cadrul analizelor cost-beneficiu obișnuite, valoarea serviciilor medicale oferite ar fi măsurată în prețuri de piață. Cu toate acestea, după intervievarea beneficiarilor și aplicarea unor instrumente de evaluare, se dovedește că valoarea „reală” este mult mai mare decât prețul de piață; valoarea socială a fost creată peste valoarea de piață/economică, care este acum luată în considerare.

Așadar, responsabilitatea socială nu este doar o datorie, este o oportunitate. Să investim în comunitățile noastre, să folosim instrumente precum metodologia SROI pentru a înțelege impactul acțiunilor noastre și să lucrăm împreună pentru un viitor mai bun. SROI include in final un raport; în acest caz, un raport de rentabilitate socială a investiției. Acest raport este un element de justificare și comunicare a rezultatului general.

Aspectul referitor la perspectivele părților interesate este esențial în abordarea SROI și este aspectul metodologic cel mai important pentru noi. Tocmai perspectivele valorice ale părților interesate (și, mai ales, ale principalilor beneficiari), evaluate nu prin asumarea acestor valori, ci prin implicarea atentă și intelectuală a părților interesate însele, reprezintă esența acestei abordări inovatoare de evaluare. SROI este specific părților interesate. Metodologia calculează rentabilitatea socială separat pentru fiecare parte interesată. Procedând în acest mod, a fost ușor să implicăm părțile interesate în determinarea și evaluarea rezultatelor.

La PENNY, vom continua să ne dedicăm acestei misiuni și să colaborăm cu parteneri valoroși, pentru a inspira și a conduce schimbarea. În urma acestui studiu, plecăm cu 3 principii pe care le vom folosi și în proiectele viitoare: implicarea stakeholderilor, înțelegerea și articularea schimbării și aprecierea lucrurilor care contează.

Pe baza experienței acumulate, cum crezi că alte organizații ar putea beneficia de o abordare similară în evaluarea și maximizarea impactului lor social?

Prin adoptarea unei abordări orientate către impact, organizațiile pot începe prin definirea clară a obiectivelor sociale și măsurarea rezultatelor concrete, în acest sens transparența și colaborarea cu părțile interesate cheie pot amplifica impactul.

 

Totodată, o strategie eficientă presupune adaptarea continuă la nevoile comunității și revizuirea constantă a acțiunilor. Învățarea din eșecuri și succesuri contribuie la evoluție. Colaborarea cu experți și consultanți specializați, așa cum am făcut și noi cu denkstatt, aduce perspective noi și expertiză.

 

De asemenea, integrarea indicatorilor SROI în procesele de evaluare permite o evaluare mai precisă a impactului social. Companiile ar trebui să investească în resurse și tehnologii care facilitează monitorizarea și raportarea eficientă a rezultatelor.

 

Și nu în ultimul rând, considerăm că o comunicare eficace a rezultatelor și a impactului social, atât intern, cât și extern, este crucială. Organizațiile ar trebui să-și împărtășească experiența și lecțiile învățate cu alte entități, contribuind la dezvoltarea unei comunități mai durabile și responsabile.

 

 

Îți mulțumim Claudia pentru interviul și timpul acordat.

Și eu vă mulțumesc.

Aveți întrebări?

Contactaţi-ne

Completați formularul de mai jos și echipa noastră va fi încântată să vă ajute.

Contactaţi-ne

Completați formularul de mai jos și echipa noastră va fi încântată să vă ajute.

Vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră! Vă vom contacta în curând.